menu
Admissions:
Tuyển sinh

Giáo viên

Giáo dục, khuyến khích, truyền cảm hứng và luôn học hỏi

Cam kết của chúng tôi đối với việc tuyển dụng, phát triển chuyên môn và hỗ trợ mạnh mẽ cho các giáo viên tại ISSP được thể hiện qua những kết quả xuất sắc mà chúng tôi luôn đạt được.

Giáo viên của chúng tôi có kinh nghiệm và trình độ cao. Ngoài sự cống hiến và niềm đam mê dành cho các lĩnh vực chuyên môn, giáo viên của chúng tôi giúp học sinh hình thành kết nối giữa các môn học và nhấn mạnh vào việc học tập tích cực và hợp tác. Chúng tôi tự hào có đội ngũ giảng viên quốc tế nhiệt tình làm việc trong cộng đồng trường học đa dạng của chúng tôi, nơi họ liên tục truyền cảm hứng cho các bạn trẻ của chúng tôi để đạt được nhiều thành tựu hơn.

Với tính cách cởi mở và ham học hỏi, đội ngũ giáo viên của chúng tôi không ngừng học hỏi. Chúng tôi ưu tiên phát triển chuyên môn liên tục của họ bằng cách sử dụng các phương pháp mới nhất từ ​​các nhà giáo dục hàng đầu. Chỉ với cách này chúng tôi mới có thể đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp, kỳ vọng và danh tiếng của chúng tôi.

Đội ngũ giáo viên Trường Quốc Tế ISSP 2021-2022

Khối Mầm non

Cheska Valdes

Mầm non 1

Cheska Valdes

Trình độ:

 • Cử nhân Khoa học, Phát triển Trẻ em và Giáo dục Trẻ vị thành niên trong Giáo dục Đặc biệt, Manila Philippines
 • Chứng nhận Giáo viên Chuyên nghiệp, Ủy ban Quy Chế Chuyên nghiệp, Philippines
 • Văn bằng Sư phạm Mầm non
 • Chứng chỉ IELTS, Hội đồng Anh Việt Nam
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Grace Collantes

Mầm non 2

Grace Collantes

Trình độ:

 • Cử nhân Khoa học, Chuyên ngành Phát triển Trẻ em và Giáo dục, Cao đẳng Miriam
 • Chứng nhận nghề nghiệp, Ủy ban Quy Chế Chuyên nghiệp, Philippines
 • Văn bằng của Ủy ban Philippines về Giáo dục Mầm non
 • Chứng chỉ IELTS
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Marithel Macarine

Mầm non 2

Marithel Macarine

Trình độ:

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học, Đại học Cebu
 • Giấy phép cho Giáo viên, Ủy ban Quy Chế Chuyên nghiệp
 • Văn bằng Giáo dục Mầm non Montessori (3-6 tuổi), Montitute International
 • Chứng chỉ TESOL / TEFL, Trường Quốc tế Harvest Christian
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Sajani Shah

Mầm non 3

Sajani Shah

Trình độ:

 • Cử nhân Khoa học Quản lý, Đại học Warwick
 • Chứng chỉ Sau đại học về Giáo dục Quốc tế (PGCE), Đại học Nottingham
 • Chứng chỉ IV IN TESOL, Trường Anh ngữ Úc Việt
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Kathryn Waldron

Mầm non 3

Kathryn Waldron

Chứng chỉ:

 • Cử nhân Nghệ thuật trong Thực hành Chăm sóc Xã hội, Viện Công nghệ Sligo
 • Chứng chỉ Sau Đại học về Giáo dục Mầm non, Đại học West of England
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Helen Orobia

Mầm non 3

Helen Orobia

Trình độ:

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học, St. Paul College of Ilocos Sur
 • Chứng nhận Giáo viên chuyên nghiệp, Ủy ban quy chế chuyên nghiệp, Philippines
 • Văn bằng Giáo dục Mầm non, Hội đồng Giáo dục Sáng tạo, Phần Lan
 • Chứng nhận PYP, Tổ chức Tú tài Quốc tế
 • Chứng chỉ đào tạo giáo viên TEFL quốc tế
 • Chứng chỉ IELTS, Hội đồng Anh Việt Nam
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Lanie Nacario

Mầm non 4

Lanie Nacario

Trình độ:

 • Cử nhân Khoa học về Trị liệu Nghề nghiệp, Cao đẳng Emilio Aguinaldo 
 • Chứng nhận Giáo viên Chuyên nghiệp, Ủy ban Quy chế Chuyên nghiệp
 • Văn bằng Giáo dục Đặc biệt, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Alpha Butil

Mầm non 4

Alpha Butil

Trình độ:

 • Ứng viên Thạc Sỹ giáo dục mầm non, Trường Đại học phụ nữ Philippine
 • Cử nhân Giáo dục Trung học (Tiếng Anh), Đại học Bang Mindanao
 • Kiểm tra Giấy phép cho Giáo viên, Ủy ban Quy chế Chuyên nghiệp
 • Văn bằng Giáo dục Mầm non Montessori (3-6 tuổi), Viện Đào tạo Montitute Montessori
 • Chứng chỉ TESOL
 • Chứng chỉ Hướng dẫn chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Cara Giblin

Mầm non 4

Cara Giblin

Trình độ:

 • Bằng cử nhân nghệ thuật, Đại học Birmingham City
 • Giấy chứng nhận Nghệ thuật Cơ sở, Cao đẳng Stourbridge
 • Chứng nhận giảng dạy, Đại học Moreland
 • Cao đẳng giáo dục mầm non, CCE Finland
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Elementary

Ethan King

Mẫu giáo

Ethan King

Trình độ:

 • Cử nhân Nghệ thuật: Nhân văn, Đại học Cao đẳng Utrecht
 • Đào tạo giáo viên: Các môn học đơn, Tiếng Anh và Nghiên cứu xã hội, Cao Đẳng Mills
 • Đào tạo giáo viên: Các môn học đa dạng, Chủ nhiệm K-8, Cao đẳng Mills
 • Đào tạo giáo viên: ESL, Đại học New Jersey
 • Thạc sĩ Nghệ thuật: Giáo dục, Đại học New Jersey
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Marla Beraducci

Mẫu giáo

Marla Beraducci

Trình độ:

 • Cử nhân Khoa học Giáo dục Tiểu học, Đại học California University of Pennsylvania

 • Giấy phép Nhà giáo dục chuyên nghiệp, Bắc Carolina

 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc Tế

Evie Cobb

Mẫu giáo

Evie Cobb

Trình độ:

 • Thạc sĩ Giáo dục về Học tập và Công nghệ, Đại học Western Governor
 • Cử nhân Nhân loại học chuyên ngành Khoa học Nguyên sinh, Đại học Bang Arizona
 • Chứng chỉ Giảng dạy Chuyên nghiệp Florida Lớp K-6, Bộ Giáo dục Florida
 • Chứng chỉ TESOL, Học viện TEFL quốc tế
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Vicky Hinson

Khối 1

Vicky Hinson

Trình độ:

 • Cử nhân về Phát triển Con người, Nghiên cứu Gia đình và Giáo dục Mầm non, Đại học Bắc Texas
 • Chứng nhận giáo viên, từ Mầm non đến Lớp 4, Cơ quan Giáo dục Texas
 • Chứng chỉ bổ sung tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Megan Malenfant (Ms. Nicole)

Khối 1

Megan Malenfant (Ms. Nicole)

Trình độ:

 • Cử nhân Khoa học Giáo dục Tiểu học, Đại học Nam Florida

 • Chứng chỉ Nhà giáo dục: K-6, Bộ Giáo dục Bang Florida

 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Keith Way

Khối 1

Keith Way

Trình độ:

 • Cử nhân Nghệ thuật ngànhTruyền thông và Đa phương tiện Sáng tạo, Học viện Công nghệ Dundalk
 • Cao đẳng giáo dục tiểu học, Đại học Moreland
 • Chứng chỉ TEFL
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Adam Whiteman

Khối 2

Adam Whiteman

Trình độ:

 • Văn bằng Tốt nghiệp về dạy và học (Tiểu học), Đại học Nam Queensland
 • Văn bằng Tốt nghiệp về Nghệ thuật (Nghiên cứu Cơ đốc giáo), Cao đẳng Alphacrucis
 • Cử nhân Kinh doanh (Kế toán), Đại học Công nghệ Queensland
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Stephanie Keller

Khối 2

Stephanie Keller

Trình độ:

 • Cử nhân Khoa học Giáo dục Mầm non, Đại học Bowling Green State
 • Giấy phép Nhà giáo dục Chuyên nghiệp, Illinois
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế
 • Chứng nhận Hướng dẫn Học tập, Phần 1, Tổ chức Tú Tài Quốc tế
 • Chứng nhận Học tập dựa trên khái niệm, Phần 3, Tổ chức Tú tài Quốc tế

Sara Nieuwkoop

Khối 5

Sara Nieuwkoop

Trình độ:

 • Thạc sĩ Giáo dục, Đại học Bang Grand Valley
 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học, Cao đẳng Calvin
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Nathan Bennetts

Khối 3

Nathan Bennetts

Trình độ:

 • Cử nhân về Địa lý Vật lý, Đại học Gloucestershire
 • Chứng nhận giáo viên đủ tiêu chuẩn: Giáo dục Mầm non và Tiểu học, Cheltenham CHE
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Shelly Hosler

Khối 3

Shelly Hosler

Trình độ:

 • Thạc sĩ Giáo dục, Cao đẳng Hunter
 • Cử nhân Khoa học, Đại học Bang Middle Tennessee
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Ronan Donohue

Khối 4

Ronan Donohue

Trình độ:

 • Cử nhân Khoa học Ngôn ngữ, Đại học Quốc gia Ireland
 • Văn bằng Sư phạm Tiểu học, Đại học Moreland

 • Chứng chỉ giảng dạy của Quận Columbia

 • Chứng nhận Giáo viên Đủ tiêu chuẩn (Giáo dục Tiểu học), Vương Quốc Anh
 • Chứng chỉ TEFL/TESOL
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Stuart Sutherland

Khối 4

Stuart Sutherland

Trình độ:

 • Cử nhân Nghệ thuật, Đại học Nam Phi (UNISA)
 • Chứng chỉ Sau Đại học về Giáo dục, Đại học Nam Phi (UNISA)
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Luke Runnoe

Khối 5

Luke Runnoe

Trình độ:

 • Thạc sĩ Giáo dục, Đại học Illinois
 • Cử nhân Xã hội học, Đại học Wisconsin
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Samantha Medema

Khối 5

Samantha Medema

Trình độ:

 • Cử nhân Nghệ thuật Nghiên cứu Hoa Kỳ, Đại học Maryland, Hạt Baltimore
 • Chứng chỉ Giảng dạy Tiểu học Cấp 1-6, Đại học Moreland và Văn phòng Giám đốc Giáo dục Tiểu bang ở Washington, DC
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Khối Bộ môn

Victor Sifontes

Giáo viên tiếng Anh

Victor Sifontes

Trình độ:

 • Cử nhân Sư phạm (Chuyên ngành Tiếng Anh như một ngoại ngữ) - Đại học Carabobo, Venezuela
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế
 • Chứng chỉ Khám phá Hệ thống Tiêu chuẩn và Đánh giá WIDA
 • Chứng chỉ Google Educator Level 1
 • Chứng chỉ IELTS (C1)

Debbie Lewis-William

Giáo viên Tiếng Anh

Debbie Lewis-William

Trình độ:

 • Văn bằng Sư phạm, Cao đẳng Đào tạo Grahamstown
 • Văn bằng Sư phạm, Giáo dục Thể chất Cao đẳng Sư phạm Graaff-Reinee
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Ngân Bùi

Giáo viên Tiếng Anh

Ngân Bùi

Trình độ:

 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Hutech
 • Chứng chỉ giảng dạy Cử nhân Ngữ văn và Ngôn ngữ Anh, ĐHQGHCM-USSH
 • Chứng chỉ khóa học WIDA Climbs Giảng dạy cho Mọi người đọc 2.0
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Jin Ge

Giáo viên tiếng Trung Quốc Phổ thông

Jin Ge

Trình độ:

 • Thạc sĩ về Giảng dạy & Học tập Giáo dục, Cao đẳng Bryan
 • Cử nhân Văn học về Giảng dạy tiếng Trung như một ngoại ngữ, Đại học Văn hóa và Ngôn ngữ Bắc Kinh
 • Chứng chỉ IB về Dạy & Học, Tổ chức Tú tài Quốc tế
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

 

Barbara Amador

Giáo viên Công nghệ Tích hợp

Barbara Amador

Trình độ:

 • Bằng Thạc sĩ Giáo dục tập trung vào Giảng dạy Quốc tế, Đại học Bang Framingham
 • Bằng Cử nhân về Khoa học Giáo dục với trọng tâm về Toán học, Universidad Católica Redemp​toris Máter
 • Bằng Cử nhân Khoa học về Kỹ thuật Hệ thống, Universidad Nacional de Ingeniería
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế
 • Chứng chỉ ISTE, Hiệp hội Công nghệ Giáo dục Quốc tế, Hoa Kỳ

 • Chứng chỉ Google Educator cấp độ 1 & 2, Google for Education, Hoa Kỳ

Jennifer Shine

Giáo viên Âm nhạc

Jennifer Shine

Trình độ:

 • Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học, Đại học New Jersey
 • Cử nhân Nghệ thuật Sân khấu / Nghiên cứu Hòa bình và Công lý, Đại học Marquette
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

James Whitehead

Giáo viên Thể dục

James Whitehead

Trình độ:

 • Cử nhân Giáo dục Mầm non, Đại học Aspen
 • Bằng liên kết về Khoa học Sinh học - Liệu pháp Nghề nghiệp tập trung, Cao đẳng Cộng đồng Kingsborough
 • Chứng chỉ Giảng dạy Giáo dục Tiểu học, American Board

 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Holly Younglove

Giáo viên Thể dục

Holly Younglove

Trình độ:

 • Thạc sĩ Giáo dục Thể chất và Khoa học Sức khỏe, Đại học Bang Emporia
 • Cử nhân Khoa học Giáo dục, SUNY Cortland
 • Giáo viên Thể dục / Sức khỏe Chuyên nghiệp được Chứng nhận K-12
 • Chứng chỉ MYP về Dạy & Học
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Thuỷ Phạm

Giáo viên Tiếng Việt

Thuỷ Phạm

Trình độ:

 • Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 • Chứng chỉ Trung Quốc, Bộ Giáo dục Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan)

 • Chứng chỉ Tiếng Anh, TRUNG TÂM LUYỆN THI TIẾNG ANH, Đại học Quốc gia TP.HCM

 • Dạy tiếng Việt như một ngôn ngữ bổ sung, trường Việt ngữ (VLS)

 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Quyen Nguyen

Giáo viên Tiếng Việt

Quyen Nguyen

Trình độ:

 • Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Đại học sư phậm Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cao đẳng Sư phạm Mầm non, Cao đẳng sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ Hướng dẫn những năm đầu đời
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Thuy Nguyen

Giáo viên Tiếng Việt

Thuy Nguyen

Trình độ:

 • Cử nhân Sư phạm Mầm non, Đại học Sư phạm TPHCM
 • Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Đại học Sư phạm TPHCM
 • Chứng chỉ dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Trang Nguyễn

Giáo viên tiếng Việt

Trang Nguyễn

Trình độ:

 • Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Kristin Wegner

Cố vấn trường học kiêm Trưởng nhóm Bảo vệ An toàn Trẻ nhỏ

Kristin Wegner

Trình độ:

 • Thạc sĩ Khoa học Giáo dục - Đại học Wisconsin - Oshkosh
 • Cử nhân Khoa học Tâm lý - Đại học Wisconsin - Oshkosh
 • Giấy phép Tư vấn Học đường - Bộ Giáo dục Wisconsin
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

Fred Meneses

SEN

Fred Meneses

Trình độ:

 • Thạc Sĩ Giáo dục Đặc biệt, Đại học Philippines
 • Chứng chỉ về Giáo dục Bản địa, Đại học Công nghệ Queensland, Brisbane
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế

June Butil

Giáo viên Bộ môn Mầm non

June Butil

Trình độ:

 • Cử nhân Giáo dục Trung học (Tiếng Anh), Đại học Bang Mindanao
 • Chứng nhận Giáo viên Chuyên nghiệp, Ủy ban Quy chế Chuyên nghiệp
 • Văn bằng Giáo dục Mầm non Montessori, Viện Đào tạo Montitute Montessori
 • Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế
 • Chứng chỉ TESOL

Dhruv Kalakoti

Điều phối viên Giáo dục ngoài trời và tham quan

Dhruv Kalakoti

Trình độ:

 • Chứng chỉ du lịch
 • Chứng chỉ về Giáo dục ngoài trời
 • Khóa huấn luyện giám sát viên và đánh giá hành trình mạo hiểm, Duke Of Edinburg
 • Khóa học leo núi, NIM, Ấn Độ
 • Chứng chỉ Huấn luyện an toàn cho trẻ em
 • Chứng chỉ Sơ cứu và cấp cứu nhi khoa
 • Sơ cứu nơi hoang dã (WAFA) - WMTC
 • Giám sát hồ bơi, Hiệp hội giáo viên bơi lội (Vương quốc Anh)