Helen Orobia
August 19, 2022

Helen Orobia

Cử nhân Giáo dục Tiểu học, St. Paul College of Ilocos Sur

Chứng nhận Giáo viên chuyên nghiệp, Ủy ban quy chế chuyên nghiệp, Philippines

Văn bằng Giáo dục Mầm non, Hội đồng Giáo dục Sáng tạo, Phần Lan

Chứng nhận PYP, Tổ chức Tú tài Quốc tế

Chứng chỉ đào tạo giáo viên TEFL quốc tế

Chứng chỉ IELTS, Hội đồng Anh Việt Nam

Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế