Fraud Blocker ISSP | CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGOÀI TRỜI | Trường Quốc Tế Saigon Pearl | Thành Phố Hồ Chí Minh - ISSP
Zalo OA icon

Chương Trình Giáo Dục Ngoài Trời

Mục tiêu

Tại ISSP, chúng tôi tổ chức chương trình giáo dục ngoài trời nhằm giúp học sinh:

 • Gia tăng thời gian tiếp xúc với môi trường thiên nhiên và thử thách.
 • Có cơ hội phát triển khả năng tự chủ, sự kiên định và sức khỏe tinh thần.
 • Có các hoạt động bên ngoài thay vì nhìn màn hình vi tính.
 • Tăng cường cơ hội kết nối với thiên nhiên.

Phương pháp của chúng tôi

Chương trình giáo dục ngoài trời chú trọng phát triển tính cách của trẻ trong ba lĩnh vực sau:

Khả năng siêu nhận thức

Khả năng học hỏi từ trải nghiệm trong quá khứ và áp dụng vào các hành động trong tương lai

Sự kiên định

Khả năng thích ứng và phục hồi sau các thay đổi và thử thách

Khả năng tự chủ

Khả năng xử lý vấn đề và biết tìm sự giúp đỡ khi cần thiết

Ta Lai 3

Nhà trường tổ chức như thế nào?

ISSP đã hợp tác với Tà Lài Adventures trong nhiều năm để củng cố và phát triển chương trình giáo dục ngoài trời của trường. Về Tà Lài Adventures:

 • Là đơn vị cung cấp chương trình giáo dục ngoài trời
 • Có phương pháp đảm bảo an toàn đạt yêu cầu của trường
 • Học thông qua hoạt động trải nghiệm
 • ISSP và Tà Lài đã xây dựng mối quan hệ và sự tin tưởng trong nhiều năm

Trải nghiệm tại cộng đồng Cát Tiên

Là một phần trong quan hệ đối tác với Tà Lài Adventures, chúng tôi có cơ hội trở thành một phần của cộng đồng địa phương cũng như hỗ trợ họ. Cùng với Tà Lài Adventures, chúng tôi đã thiết kế các dự án cộng đồng, nơi học sinh của trường cùng làm việc với người Tày và người Mạ. Dự án đầu tiên của học sinh là trồng lúa. Các em sẽ trồng và chăm sóc lúa với kinh nghiệm học hỏi từ những người nông dân địa phương, và sau đó sử dụng lúa tại trường.

ISSP1804_1044

Nâng cao thử thách qua từng cấp lớp

Lớp 3

 • Nhận thức về rừng & kỹ năng cơ bản
 • Giới thiệu về việc điều hướng
 • Khóa học về chướng ngại vật
 • Khả năng tự lập khi được hỗ trợ

Lớp 4

 • Hiểu về rừng & kỹ năng trung cấp
 • Cách xem bản đồ và điều hướng ứng dụng
 • Khóa học sử dụng dây thừng cơ bản
 • Khả năng tự lập khi được hướng dẫn

Lớp 5

 • Cắm trại trong rừng & kỹ năng cao cấp
 • Định hướng & đọc la bàn
 • Leo núi
 • Khả năng tự lập cao

Tham gia cộng đồng trường

Lựa chọn một ngôi trường phù hợp là rất quan trọng cho tương lai của con