Sự Kiện Cộng Đồng

Dec
16
Friday
12:00 - 15:00

Sự kiện từ thiện: ISSP Winter Bazaar 2022

Khi tham dự ISSP Winter Bazaar 2022, Quý phụ huynh sẽ trải nghiệm các hoạt động của học sinh từ Mầm Non EY1-2 cho đến Lớp 5 do chính các con dẫn dắt theo phương pháp Hành động và Truy Vấn, và gây quỹ cho tổ chức Saigon Children Charity.

Agenda
1. Quyên góp tiền mặt, sách hoặc đồ chơi
2. Đấu giá tranh của học sinh
3. Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật
Final key visual