Thuy Pham
August 19, 2022

Thuỷ Phạm

Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 Chứng chỉ Trung Quốc, Bộ Giáo dục Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan)

 Chứng chỉ Tiếng Anh, TRUNG TÂM LUYỆN THI TIẾNG ANH, Đại học Quốc gia TP.HCM

Dạy tiếng Việt như một ngôn ngữ bổ sung, trường Việt ngữ (VLS)

Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế