Fraud Blocker ISSP | Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh | Trường quốc tế Sài Gòn Pearl | Tp. Hồ Chí Minh - ISSP
Zalo OA icon

Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh

Dịch vụ hỗ trợ học sinh của ISSP đảm bảo tất cả học sinh được phát triển đầy đủ tiềm năng của mình thông qua sự hỗ trợ, hợp tác, cam kết và giao tiếp phù hợp giữa giáo viên, các chuyên gia có liên quan và phụ huynh.

ISSP tin rằng tất cả trẻ em đều có quyền nhận được nền giáo dục chất lượng bằng cách tận dụng thế mạnh của từng cá nhân. Nhà trường công nhận và tôn trọng sự khác biệt và độc đáo của từng em, đồng thời chịu trách nhiệm mang đến một nền tảng giảng dạy chất lượng và sự hỗ trợ cần thiết để học sinh có phong cách học tập, khả năng và kỹ năng khác nhau có thể tìm thấy con đường riêng để thành công và hoàn thiện bản thân.

Cùng nhau, bộ phận dịch vụ hỗ trợ học sinh, giáo viên và phụ huynh sẽ áp dụng nhiều chiến lược khác nhau phù hợp với mỗi học sinh, như:

  • Đẩy vào/Thoát ra
  • Nhập vai và hòa nhập
  • Đào tạo kỹ năng xã hội
  • Hỗ trợ cải thiện học tập và hành vi hoặc hỗ trợ sau giờ học
  • Dàn xếp
  • Kế hoạch Giáo Dục Cá Nhân Hóa (IEP)

Chương trình Bổ Trợ Tiếng Anh (EAL)

Trong môi trường quốc tế, EAL đóng một vai trò quan trọng trong việc chào đón và hỗ trợ trẻ em từ nhiều nền tảng ngôn ngữ và văn hóa khác nhau đến học tập tại trường. Bộ phận EAL của trường hỗ trợ học sinh học ngôn ngữ theo cách toàn diện nhất có thể, để tất cả các em đều có thể tiếp cận chương trình giảng dạy và tham gia tích cực vào tất cả các hoạt động học đường. Phương pháp của nhà trường đảm bảo tính nhất quán và sự tiến bộ của mỗi học sinh được theo dõi liên tục.

Chương trình EAL của ISSP sử dụng mô hình đánh giá WIDA và sáu giai đoạn tiếp thu ngôn ngữ thứ hai để xác định mức độ cần hỗ trợ, nếu có, mà học sinh sẽ nhận được.

Dịch vụ tư vấn học đường

Những năm đầu đời và những năm tiểu học là nền tảng quan trọng đối với quyền lợi, sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ. Dịch vụ tư vấn học đường của trường hỗ trợ sự phát triển kỹ năng cảm xúc xã hội của học sinh bằng cách xây dựng và thúc đẩy một môi trường học tập tích cực. Cố vấn tư vấn học đường của trường thường xuyên làm việc với ban lãnh đạo trường để đảm bảo các nguồn lực luôn có sẵn để giúp học sinh khai phá được tiềm năng của mình.

Nhu cầu Giáo Dục Đặc biệt (SEN)

Chương trình SEN của trường được thiết kế để giúp trẻ có nhu cầu đặc biệt có thể học tập hiệu quả tại trường. Các bộ phận, cùng với giáo viên và khi được sự chấp thuận của phụ huynh, sẽ triển khai một kế hoạch Giáo Dục Cá Nhân Hóa (IEP) để đặt ra các mục tiêu giáo dục phù hợp với tiêu chuẩn của chương trình giảng dạy. Trẻ có thể được tham gia chương trình SEN ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình học tập của mình, dù là trong quá trình xét duyệt hồ sơ hay đã nhập học nếu được xác định cần hỗ trợ.

Tham gia cộng đồng trường

Lựa chọn một ngôi trường phù hợp là rất quan trọng cho tương lai của con

Chương trình ưu đãi giới thiệu học sinh mới ISSP
Ưu đãi 10% học phí năm học 2024-2025