Fraud Blocker ISSP | Liên Hệ | Trường quốc tế Sài Gòn Pearl | Tp Hồ Chí Mình - ISSP
Zalo OA icon

Liên Hệ

Thông tin liên hệ Trường Quốc Tế Saigon Pearl

Dưới đây là thông tin liên hệ chi tiết của Trường Quốc Tế Saigon Pearl:

Địa chỉ: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 (028) 2222 7788

Fax: (84-8) 2220 1790

Email: admissions@issp.edu.vn

Tham gia cộng đồng trường

Lựa chọn một ngôi trường phù hợp là rất quan trọng cho tương lai của con