Fraud Blocker ISSP | Chính Sách Phản Hồi Ý Kiến | Trường quốc tế Sài Gòn Pearl | Tp. Hồ Chí Minh - ISSP
Zalo OA icon

Chính Sách Phản Hồi Ý Kiến

Tại ISSP, chúng tôi cam kết giải quyết các ý kiến phản hồi một cách nhanh chóng và trong khả năng có thể. Chính sách này hướng dẫn cách thức cung cấp ý kiến phản hồi cho nhà trường và quy trình nhà trường xử lý phản hồi.

Ý kiến phản hồi có thể được cung cấp bởi các bên liên quan đến ISSP như phụ huynh, người giám hộ, ông bà, cư dân sống cạnh trường, hoặc bất kỳ bên nào quan tâm đến các công việc của trường.

Chính sách phản hồi ý kiến

Phụ huynh có thể gửi phản hồi của mình thông qua hệ thống Parent Portal của chúng tôi

Các bên liên quan khác không phải là phụ huynh có thể gửi phản hồi đến email: communications@issp.edu.vn

Gửi Ý kiến phản hồi

  Điền thông tin Phụ huynh và Học sinh

  Nhập thông tin ý kiến Phụ huynh muốn chia sẻ

  Kí và nhấn ‘Gửi’

GỬI PHẢN HỒI

Tham gia cộng đồng trường

Lựa chọn một ngôi trường phù hợp là rất quan trọng cho tương lai của con