Lịch Học

Tại đây, bạn có thể tìm thấy lịch học của ISSP với các ngày học, ngày nghỉ học và ngày nghỉ lễ.

Lịch học tại trường Quốc tế Saigon Pearl năm học 2022 - 2023

Artboard 1@2x
ISSP_Term_Date_2023-02

Tham gia cộng đồng trường

Lựa chọn một ngôi trường phù hợp là rất quan trọng cho tương lai của con