Fraud Blocker ISSP | Tầm Nhìn Và Kim Chỉ Nam | Trường Quốc Tế Saigon Pearl | Thành Phố Hồ Chí Minh - ISSP
Zalo OA icon

Tầm Nhìn và Kim Chỉ Nam

Sứ mệnh của ISSP

ISSP là trường Tú Tài Quốc Tế qiàu lòng quan tâm. Đây là nơi trẻ nhỏ có được kiến ​​thức và kỹ năng nền tảng; xây dựng niềm tin vào bản thân và trao quyền cho các cá nhân để thành công.

Tầm nhìn của ISSP

ISSP đạt được Tầm Nhìn của mình thông qua các cơ hội học tập chân thực và được cá nhân hóa, nhằm nuôi dưỡng tình yêu học tập suốt đời.

Tuyên bố sứ mệnh Tú Tài Quốc Tế

Tú Tài Quốc Tế (IB) nhằm mục đích phát triển những người trẻ tuổi ham học hỏi, có kiến ​​thức và quan tâm, những người giúp tạo ra một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn thông qua sự hiểu biết và tôn trọng các nền văn hóa khác nhau.

Là trường Tú Tài Quốc Tế bậc Tiểu Học (IB PYP), cùng với các giá trị của trường, ISSP được hướng dẫn bởi các Tố Chất Học Sinh IB (IB Learner Profile).

Tố Chất Học Sinh IB thể hiện một loạt các năng lực và trách nhiệm của con người bao gồm sự phát triển về trí tuệ, cá nhân, tình cảm và xã hội. Trường ISSP, với tư cách là trường Tú Tài Quốc Tế bậc Tiểu Học, hiểu rằng việc phát triển và thể hiện các tố chất của học sinh sẽ mang đến cho cộng đồng trường một nền tảng quan trọng cho tinh thần quốc tế.

Bảng quy chiếu Giá trị ISSP với Tố Chất Học Sinh IB

Giá trị ISSP  Tố Chất Học Sinh IB
Tính trung thực: Học sinh ISSP phải trung thực và phát triển tính liêm chính trong suốt thời gian học tại trường. Thông qua một môi trường an toàn và đầy tính nuôi dưỡng, học sinh có thể biết rằng các con sẽ được hỗ trợ trong suốt thời gian học tập của mình qua phương pháp ‘Công Lý Phục Hồi’.

Có nguyên tắc

Biết phản tư

Giỏi giao tiếp

Quan tâm: Thể hiện sự quan tâm và lòng trắc ẩn là một khía cạnh cơ bản trong các kỳ vọng của trường ISSP. Học sinh phải thể hiện sự quan tâm và lòng trắc ẩn thông qua tất cả các tương tác với bè bạn, với cộng đồng và với mọi thứ xung quanh.

Biết quan tâm

Cởi mở

Có nguyên tắc

Tôn trọng: Học sinh phát triển lòng tôn trọng thông qua việc trau dồi tính chính trực và trách nhiệm của mình, chấp nhận và đánh giá cao sự khác biệt. Học sinh phát triển trong lòng tôn trọng của mình đối với bản thân mình và tôn trọng lẫn nhau, cộng đồng và môi trường.

Biết quan tâm

Biết phản tư

Trách nhiệm: Học sinh phát triển tinh thần trách nhiệm thông qua việc theo đuổi sở thích và đam mê cá nhân, cam kết học tập, thành tựu của cá nhân, tính kiên trì và kiên cường. Tại ISSP, chúng tôi khuyến khích niềm đam mê học tập và tinh thần ham học hỏi, đồng thời ca ngợi thành công và thành tích đạt được trong tất cả các nỗ lực của học sinh, và trong suốt thời gian ở trường, học sinh được phát triển các kỹ năng để có trách nhiệm ngày càng cao đối với việc học và hành vi của mình. 

Cân bằng

Biết quan tâm

Giỏi giao tiếp

Biết phản tư

Trí tuệ: Tại ISSP, chúng tôi đánh giá cao sự tự tin, sáng tạo và đổi mới, khả năng lãnh đạo và chủ động, cũng như một nền giáo dục cân bằng và toàn diện. Cơ hội được tạo ra cho tất cả các thành viên của cộng đồng để thực hiện sáng kiến ​​và khả năng lãnh đạo và trong quá trình đó, phát triển trí tuệ to lớn hơn nữa. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy học sinh của mình trong tất cả khía cạnh học tập và khuyến khích sự tiến bộ khi các con đi từ kiến ​​thức, đến hiểu biết, và sau đó là trí tuệ.

Hiểu biết

Ham học hỏi

Biết phản tư

Cân bằng

Dám mạo hiểm

Biết suy nghĩ

Tham gia cộng đồng trường

Lựa chọn một ngôi trường phù hợp là rất quan trọng cho tương lai của con