Học Phí

Học phí bậc Mầm Non và Tiểu Học tại ISSP 2022 - 2023

Bảng tính học phí

DATE OF BIRTH

Year

Month

GRADE

 • Early Years 1 & 2 (Half Day)
 • Early Years 1 & 2 (Full Day)
 • Early Years 3
 • Early Years 4
 • Kindergarten
 • Grade 1
 • Grade 2
 • Grade 3
 • Grade 4
 • Grade 5

ANNUAL COURSE FEE

đ

224900000

Học phí ISSP

 • Học phí của trường chi trả cho chương trình học được thiết kế riêng cho học sinh ISSP (cụ thể: học phí trường mầm non quốc tế và học phí trường tiểu học quốc tế). Bao gồm:
  • Dụng cụ học tập
  • Các dịch vụ hỗ trợ học sinh, bao gồm: Chương trình bổ trợ Tiếng Anh (EAL), Chương trình hỗ trợ giáo dục đặc biệt (SEN) và các phúc lợi học đường
  • Một số môn hoạt động ngoại khóa sau giờ học (ASA) và các chương trình thể thao
  • Thiết bị công nghệ thông tin
  • Dịch vụ hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh

  (*) Học phí của trường đã bao gồm tất cả thành phần nêu trên và không thể chia nhỏ theo từng phần này.

Vui lòng xem học phí của ISSP dưới đây. Học phí có thể được thanh toán theo năm (1 lần thanh toán), mỗi học kỳ (2 lần thanh toán) hoặc mỗi quý (4 lần thanh toán).

Tất cả mức phí đều được tính theo đơn vị Việt Nam Đồng.

Mầm non Học phí hằng năm
Mẫu giáo 1 & 2 (nữa ngày) 224,900,000
Mẫu giáo 1 & 2 (nguyên ngày) 307,900,000
Mẫu giáo 3 337,900,000
Mẫu giáo 3 337,900,000
Tiểu học Học phí hằng năm
Mẫu giáo 385,500,000
Lớp 1 – 2 505,500,000
Lớp 3 – 5 505,600,000
Mầm non Học kỳ 1 Học kỳ 2
Mầm non 1 & 2 (nửa ngày) 115,800,000 115,800,000
Mầm non 1 & 2 (cả ngày) 158,600,000 158,600,000
Mầm non 3 174,000,000 174,000,000
Mầm non 4 174,000,000 174,000,000
Trả trước ngày 01/07/2022 50% Trả trước ngày 01/12/2022 50%
Tiểu học Học kỳ 1 Học kỳ 2
Mẫu giáo 198,500,000 198,500,000
Lớp 1 – 2 260,300,000 260,300,000
Lớp 3 – 5 260,400,000 260,400,000
payment before 1st July 2022 (50%) payment before 1st December 2022 (50%)
Mầm non Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4
Mẫu giáo 1 & 2 (nửa ngày) 83,400,000 59,600,000 59,600,000 35,800,000
Mẫu giáo 1 & 2 (nguyên ngày) 114,200,000 81,600,000 81,600,000 81,600,000
Mẫu giáo 3 125,400,000 89,500,000 89,500,000 53,700,000
Mẫu giáo 4 125,400,000 89,500,000 89,500,000 53,700,000
Trả trước ngày 01/07/2022 (35%) Trả trước ngày 01/10/2022 (25%) Trả trước ngày 01/12/2022 (25%) Trả trước ngày 01/03/2023 (15%)
TIỂU HỌC LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 LẦN 4
Mẫu giáo 143,000,000 102,200,000 102,200,000 61,300,000
Lớp 1 – 2 187,500,000 134,000,000 134,000,000 80,400,000
Lớp 3 – 5 187,600,000 134,000,000 126,400,000 80,400,000
Trả trước ngày 01/07/2022 (35%) Trả trước ngày 01/10/2022 (25%) Trả trước ngày 01/12/2022 (25%) Trả trước ngày 01/03/2023 (15%)

Thông tin học phí ISSP 2022-2023.pdf

Thông tin thêm

Phí ghi danh

Phụ huynh đóng phí khi trường xác nhận có vị trí trống cho học sinh, và học sinh đáp ứng được yêu cầu về điều kiện nhập học và năng lực cảm xúc xã hội (theo chính sách tuyển sinh của ISSP). Phí này bao gồm chi phí cho các thủ tục hành chính cần thiết để xử lý đơn xin nhập học bao gồm: Các buổi phỏng vấn, phỏng vấn Tiếng Anh (nếu có), xem xét học bạ, xếp lớp, phân bổ môn học và sắp xếp thời khóa biểu. Đối với học sinh lần đầu tiên nhập học tại ISSP, lệ phí này phải được thanh toán đầy đủ. Bất kỳ anh/ chị/em tiếp theo trong gia đình sẽ được hưởng mức phí giảm 50% phí ghi danh. Phí ghi danh được thanh toán tại thời điểm nộp đơn xin nhập học và không được hoàn trả lại.

Phương án thanh toán

Phụ huynh tự thanh toán học phí (không phải công ty hỗ trợ) có thể lựa chọn một trong các phương án thanh toán sau: nguyên năm, theo học kỳ (2 lần/năm) hoặc theo quý (4 lần/năm).

Chính sách ưu đãi học phí cho anh chị em ruột

Chính sách ưu đãi học phí cho anh chị em ruột dành cho những học sinh do gia đình tự thanh toán học phí, và chỉ áp dụng duy nhất cho học phí. Học sinh nhỏ tuổi thứ hai trong gia đình sẽ nhận được mức giảm học phí 5%. Học sinh nhỏ tuổi thứ ba trong gia đình sẽ nhận được mức giảm học phí 20%. Học sinh nhỏ tuổi thứ tư trong gia đình và tiếp sau đó sẽ nhận được mức giảm học phí 35%. Anh chị em từ những gia đình có con đang theo học tại bất cứ trường nào thuộc tập đoàn Cognita Việt Nam cũng được tính vào chương trình ưu đãi này tại ISSP.

Ưu đãi thanh toán học phí trước hạn

Nhà trường áp dụng mức ưu đãi 4% trên học phí nguyên năm nếu học phí này được thanh toán đầy đủ trước ngày 01/06/2022. Ưu đãi thanh toán học phí trước hạn được áp dụng trên học phí nguyên năm sau khi đã trừ đi ưu đãi học phí cho anh chị em và các khoản ưu đãi khác (nếu có).

Học tại nhà

Năm học này, cũng như bất kỳ năm nào khác, hình thức dạy học có thể thay đổi trong thời gian con Quý vị học tại trường.

Trong mọi trường hợp chính quyền địa phương có thể yêu cầu đóng cửa trường học trong những trường hợp đặc biệt không do lỗi của nhà trường (ví dụ: đại dịch toàn cầu, thiên tai, vv.), hoặc nhà trường quyết định không tổ chức các lớp học tại trường do các nguyên nhân khách quan (hỏa hoạn, thiên tai, chiến tranh, khủng bố, vv.) để đảm bảo an toàn của học sinh và giáo viên, nhà trường được phép chuyển đổi sang hình thức học trực tuyến (hay còn gọi là “học tại nhà”).

Việc học tại nhà sẽ do giáo viên đảm nhận một cách thiết thực, an toàn và bảo mật. Học tại nhà sẽ được thực hiện thông qua các kênh trực tuyến và nền tảng học tập theo quy định.

Nhà trường cam kết duy trì chất lượng học tập cao khi có sự sắp xếp học tại nhà. Việc học trực tuyến này cũng sẽ được lưu lại để cho phép giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học sinh. Trách nhiệm của trường là chuẩn bị và cung cấp nội dung học tại nhà, trách nhiệm của phụ huynh là đảm bảo cho học sinh tham gia vào chương trình học tập tại nhà do nhà trường cung cấp.

Nhà trường cũng có thể quyết định tạm ngừng giảng dạy và sắp xếp lại thời gian giảng dạy thay vì tổ chức học tại nhà, với điều kiện nhà trường đảm bảo hoàn thành chương trình học.

Trong những trường hợp ngoại lệ như vậy, nhà trường sẽ được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ giảng dạy đã cam kết với học sinh và phụ huynh, và học phí (toàn bộ hoặc một phần) sẽ không được hoàn trả nếu phụ huynh quyết định không cho học sinh tham gia học tại nhà và hoặc thôi học trong giai đoạn này.