Dhruv Kalakoti
August 19, 2022

Dhruv Kalakoti

 Chứng chỉ du lịch

Chứng chỉ về Giáo dục ngoài trời

Khóa huấn luyện giám sát viên và đánh giá hành trình mạo hiểm, – Duke Of Edinburg

 Khóa học leo núi, NIM, Ấn Độ

 Chứng chỉ Huấn luyện an toàn cho trẻ em

 Chứng chỉ Sơ cứu và cấp cứu nhi khoa

 Sơ cứu nơi hoang dã (WAFA) – WMTC

 Giám sát hồ bơi, Hiệp hội giáo viên bơi lội (Vương quốc Anh)