Fraud Blocker Chương trình học IB PYP theo khung Tú Tài Quốc Tế Tiểu Học ISSP
Zalo OA icon
qdsàdá
December 3, 2021

Chương trình học IB PYP theo khung Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học ISSP

Trường Tiểu Học Quốc Tế Saigon Pearl (ISSP) có chương trình giảng dạy theo chuẩn quốc tế đạt chất lượng toàn cầu. Mỗi khối lớp tiểu học sẽ có một chương trình giảng dạy riêng được thiết kế theo khung chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học (IB PYP). Mời quý phụ huynh hãy tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu thông tin về nội dung chính của các chương trình học tại Trường Tiểu Học Quốc Tế Saigon Pearl (ISSP).

Đặt lịch tham quan Trường Tiểu Học Quốc Tế Saigon Pearl (ISSP) ngay hôm nay để tìm hiểu về chương trình học theo khung Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học (IB PYP) với 6 chủ đề liên ngành cho học sinh tiểu học tại trường.

Giới thiệu về Trường Tiểu Học Quốc Tế Saigon Pearl

Trường Quốc Tế Tiểu Học Saigon Pearl (ISSP) là trường quốc tế ở TPHCM, Việt Nam dành cho học sinh từ 18 tháng đến 11 tuổi, trực thuộc tập đoàn giáo dục quốc tế lâu đời Cognita với hơn 85 trường thành viên trên toàn thế giới. Trường ISSP còn là trường mầm non và tiểu học quốc tế duy nhất tại TPHCM được chứng nhận toàn diện bởi 2 tổ chức kiểm định giáo dục uy tín quốc tế là CIS (Council of International School) và NEASC (New England Association of Schools and Colleges). Ở thời điểm hiện tại, Trường Tiểu Học Quốc Tế ISSP hiện cũng đang là ứng viên giảng dạy chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học (IB PYP).

Trường Tiểu Học Quốc Tế Saigon Pearl (ISSP)

Tại Trường Tiểu Học Quốc Tế Saigon Pearl, chương trình học tập được thiết kế theo khung chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học (IB PYP) với 6 đề liên ngành, cụ thể như sau:

  • Chúng ta là ai (Who we are): Những bài học truy vấn về bản chất của cá nhân; niềm tin và giá trị; sức khỏe cá nhân, thể chất, tâm lý, xã hội và tinh thần; các mối quan hệ của con người bao gồm gia đình, cộng đồng và văn hóa; quyền và trách nhiệm; ý nghĩa của con người.
  • Địa điểm và mốc thời gian chúng ta sống (Where we are in place and time): Những bài học truy vấn mang tính định hướng giúp học sinh tìm hiểu về không gian và thời gian; lịch sử cá nhân; nơi chốn và những cuộc hành trình; những sự khám phá, phát minh và di cư của nhân loại; các mối quan hệ và sự kết nối của các cá nhân với nền văn minh, từ các quan điểm mang tính địa phương và toàn cầu.
  • Cách chúng ta thể hiện bản thân (How we express ourselves): Các bài học truy vấn về cách chúng ta khám phá và thể hiện ý tưởng, cảm xúc, bản chất, văn hóa, tín ngưỡng và giá trị; cũng như cách chúng ta phản ánh, mở rộng và tận hưởng sự sáng tạo của chính mình, sự trân trọng về thẩm mỹ.
  • Cách thế giới hoạt động (How the world works): Các bài học truy vấn chứa các kiến thức về thế giới tự nhiên và quy luật của nó; sự tương tác giữa thế giới tự nhiên (về mặt vật lý và sinh học) với xã hội loài người; cách con người vận dụng sự hiểu biết của mình về các nguyên tắc khoa học; tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ đối với xã hội và môi trường.
  • Cách chúng ta tự sắp xếp và quản lý (How we organize ourselves): Những bài học truy vấn liên quan đến sự liên kết của các hệ thống và cộng đồng do con người tạo ra; cơ cấu và chức năng của các tổ chức; các quyết định xã hội; các hoạt động kinh tế và tác động của các hoạt động này đối với nhân loại và môi trường.
  • Chia sẻ môi trường sống (Sharing the planet): Những bài học truy vấn về quyền và trách nhiệm trong cuộc đấu tranh để chia sẻ các nguồn lực hữu hạn với người khác và với các sinh vật sống khác; cộng đồng và các mối quan hệ bên trong cộng đồng; tiếp cận với các cơ hội bình đẳng; giải quyết hòa bình và xung đột.
6 chủ đề liên ngành trong khung chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học tại Trường Tiểu Học Quốc Tế Saigon Pearl (ISSP)

Chương trình học lớp 1 tại Trường Tiểu Học Quốc Tế ISSP

Học sinh lớp 1 khi học tập tại Trường Tiểu Học Quốc Tế ISSP sẽ được tiếp cận với chương trình bao gồm các kiến thức trong 6 chủ đề liên ngành liên quan đến những vấn đề sau:

  • Chúng ta là ai:
    • Quyền và trách nhiệm
    • Chức năng của cộng đồng và vai trò của mọi người trong cộng đồng
    • Vai trò của mỗi người trong cộng đồng và cách mọi người tác động (tích cực hoặc tiêu cực) đến cộng đồng.
  • Địa điểm và mốc thời gian chúng ta sống:
    • Quá khứ khác với hiện tại.
    • Bằng chứng về các mốc sự kiện trong quá khứ.
    • Lịch sử cá nhân.
  • Cách chúng ta thể hiện bản thân:
    • Những điều các em nên tổ chức kỷ niệm.
    • Các lễ kỷ niệm khác nhau trên khắp thế giới.
    • Tổ chức lễ kỷ niệm cho người khác.
  • Cách thế giới hoạt động:
    • Nguồn gốc và chức năng của âm thanh.
    • Nguồn gốc và chức năng của ánh sáng.
    • Sử dụng ánh sáng và âm thanh như phương thức giao tiếp hoặc biểu đạt.
  • Cách chúng ta tự sắp xếp và quản lý:
    • Chu kỳ của Trái Đất.
    • Các mô hình trong chu kỳ Trái Đất.
    • Quan sát chu kỳ Trái Đất.
  • Chia sẻ môi trường sống:
    • Đặc điểm và hành vi của các sinh vật sống.
    • Đặc điểm và hành vi giúp các sinh vật sống sinh tồn.
    • Sự kết nối giữa cha mẹ và con cái.
    • Sự thích ứng (với môi trường).

Chương trình học lớp 2 tại Trường Tiểu Học Quốc Tế ISSP

Đối với chương trình học tại Trường Tiểu Học Quốc Tế Saigon Pearl dành cho trẻ lớp 2 sẽ gồm các vấn đề cụ thể như sau:

  • Chúng ta là ai:
    • Chức năng của các cộng đồng học tập.
    • Vai trò, quyền và trách nhiệm của một cộng đồng học tập.
    • Cách đóng góp tích cực cho cộng đồng học tập.
  • Địa điểm và mốc thời gian chúng ta sống:
    • Đặc trưng của nền văn Việt Nam cổ đại.
    • Những yếu tố mà TP.HCM đã thay đổi/ vẫn giữ nguyên theo thời gian.
    • Nguyên nhân vì sao một số ý tưởng vẫn tồn tại và những ý tưởng khác lại thay đổi.
  • Cách chúng ta thể hiện bản thân:
    • Các đặc điểm và cách tổ chức lễ kỷ niệm.
    • Các lễ kỷ niệm trên toàn thế giới diễn ra theo nhiều cách khác nhau.
    • Mỗi cá nhân có thể tổ chức một lễ kỷ niệm cho những người xung quanh.
  • Cách thế giới hoạt động:
    • Tính chất của các vật chất và vật liệu.
    • Những sự thay đổi về vật chất và vật liệu.
    • Việc đổi mới và sáng tạo trong sự hiểu biết của con người đối với vật chất và vật liệu.
  • Cách chúng ta tự sắp xếp và quản lý:
    • Sự ảnh hưởng của nhu cầu và mong muốn trong việc chi tiêu và tiền bạc.
    • Phát triển hàng hóa và dịch vụ.
    • Đưa ra quyết định với tư cách là người tiêu dùng.
  • Chia sẻ môi trường sống:
    • Các quá trình tự nhiên của Trái Đất (bao gồm cả ngày/đêm).
    • Các quá trình của Trái Đất ảnh hưởng đến con người và động vật thế nào.
    • Sự liên hệ giữa các đặc điểm của Trái Đất và nơi con người và động vật sinh sống.

Chương trình học lớp 3 tại Trường Tiểu Học Quốc Tế ISSP

Chương trình học tại Trường Tiểu Học Quốc Tế Saigon Pearl dành cho trẻ lớp 3 sẽ bao gồm những chủ đề sau:

  • Chúng ta là ai:
    • Tầm quan trọng của hạnh phúc giữa các thành viên trong gia đình.
    • Các yếu tố và hành động ảnh hưởng đến hạnh phúc.
    • Sự hạnh phúc trong cuộc sống.
  • Địa điểm và mốc thời gian chúng ta sống:
    • Khám phá các niên đại cổ thông qua hóa thạch.
    • Các yếu tố môi trường, sự thích nghi và con người góp phần vào sự sống còn của sinh vật sống.
    • Con người có thể tác động tích cực và tiêu cực đến môi trường sống của các sinh vật sống.
  • Cách chúng ta thể hiện bản thân:
    • Các biểu hiện của văn hóa.
    • Các hệ thống tín ngưỡng và giá trị trong các nền văn hóa khác nhau.
    • Tầm quan trọng của tư duy quốc tế và sự đa dạng trong tư duy.
  • Cách thế giới hoạt động:
    • Lực và chuyển động hỗ trợ con người phát minh và sáng tạo mọi vật.
    • Mối quan hệ giữa các lực và chuyển động.
    • Sử dụng lực để tạo nên mọi thứ.
  • Cách chúng ta tự sắp xếp và quản lý:
    • Tác động của xung đột.
    • Vai trò xung đột.
    • Giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình.
  • Chia sẻ môi trường sống:
    • Tầm quan trọng của chu kỳ sống và cách mà môi trường có thể tác động đến chu kỳ đó.
    • Mối liên hệ giữa đặc điểm tiêu biểu và sự di truyền.

Chương trình học lớp 4 tại Trường Tiểu Học Quốc Tế ISSP

Chương trình học lớp 4 sẽ có nhiều đổi mới hơn so với những lớp trước. Trẻ sẽ được giảng dạy những nội dung quan trọng như:

  • Chúng ta là ai:
    • Cá nhân có thể có ảnh hưởng và tác động tích cực hoặc tiêu cực đến những người khác.
    • Những đặc điểm của hình tượng mẫu tích cực đối với bối cảnh trong cộng đồng.
    • Hình tượng mẫu tích cực là những người có sức ảnh hưởng tích cực, có thể hỗ trợ, tác động thay đổi cộng đồng.
  • Địa điểm và mốc thời gian chúng ta sống:
    • Sự kiện và con người quan trọng trong quá khứ.
    • Bằng chứng về các sự kiện và con người này.
    • Khám phá những câu chuyện về sự kiện hoặc con người trong quá khứ theo cách tích cực.
    • Chức năng và tầm quan trọng của hệ thống quản lý.
    • Tác động của các hệ thống quản lý khác nhau trong cộng đồng, quốc gia và thế giới.
    • Các quyết định quản lý ảnh hưởng đến con người và cuộc sống ra sao.
    • Mọi người có thể tác động và ủng hộ những thay đổi đối với hệ thống quản lý.Cách chúng ta thể hiện bản thân.
    • Những phát minh trong việc sử dụng năng lượng của con người và ảnh hưởng của các phát minh này đến môi trường.
    • Năng lượng có thể được chuyển đổi và chuyển giao.
    • Truyền, phát và tiếp nhận thông tin, sóng ánh sáng và sóng âm.Cách thế giới hoạt động:
    • Chức năng của khí hậu và thời tiết.
    • Dự báo thời tiết và khí hậu.
    • Tác động của các quá trình vận hành của Trái Đất và cách chúng ta chuẩn bị và ứng phó.
    • Chia sẻ môi trường sống.

Chương trình học lớp 5 tại Trường Tiểu Học Quốc Tế ISSP

Lớp 5 là lớp cuối cấp của bậc tiểu học. Vì vậy, chương trình học tại Trường Tiểu Học Quốc Tế Saigon Pearl của khối lớp 5 sẽ có kiến thức sâu rộng hơn, cụ thể như:

  • Chúng ta là ai:
    • Nguyên nhân và cách mọi người trải qua những thay đổi.
    • Sự phát triển các chiến lược để giúp mỗi cá nhân thấu hiểu và vượt qua những thay đổi.
    • Tác động của áp lực đối với sự thay đổi và cách chúng ta có thể hỗ trợ mọi người xung quanh vượt qua.
  • Địa điểm và mốc thời gian chúng ta sống:
    • Ảnh hưởng của công nghệ đối với suy nghĩ của chúng ta về Trái Đất và Vũ Trụ.
    • Tầm quan trọng của Trái Đất như một hành tinh Goldilocks (hành tinh vàng).
    • Vị trí của Trái Đất trong Vũ Trụ và các tác động đối với Trái Đất.
    • Sự khám phá không gian.
  • Cách chúng ta thể hiện bản thân:
    • Văn hóa và cách mọi người thể hiện văn hóa của họ.
    • Niềm tin và giá trị văn hóa và độc lập.
    • Tầm quan trọng của tư duy quốc tế và sự đa dạng.
  • Cách thế giới hoạt động:
    • Tính chất và sự thay đổi đối với vật liệu, vật chất và công dụng của chúng.
    • Các vật liệu và vật chất thúc đẩy tính bền vững.
    • Ứng dụng của các vật liệu thường dùng.
  • Cách chúng ta tự sắp xếp và quản lý:
    • Sự toàn cầu hoá và cách con người thương mại toàn cầu.
    • Con người và sự kiện có thể ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế.
    • Tạo lập một kế hoạch kinh doanh thành công và sử dụng các nguồn lực khác nhau trên thị trường.
    • Các hệ thống Trái Đất và sự tác động của chúng.
    • Hành vi và đặc điểm sống giúp sinh vật sống sinh tồn.
    • Vai trò của chuyển giao năng lượng trong hệ sinh thái.
    • Tầm quan trọng của sự cân bằng và đa dạng đối với hệ sinh thái.Chia sẻ môi trường sống.

Tại Trường Tiểu Học Quốc Tế Saigon Pearl, chương trình giảng dạy kết hợp các bài học lý thuyết và các hoạt động ngoại khóa liên quan đến 6 chủ đề liên ngành với nhiều chủ đề khác nhau. Điều này không những giúp trẻ phát triển tốt về mặt trí tuệ mà còn góp phần giúp trẻ thực hành những gì đã học, khám phá thêm những chủ đề liên quan, khơi gợi tinh thần ham học hỏi tạo điều kiện cho phát triển toàn diện của trẻ trong tương lai.

Trường ISSP luôn khuyến khích quý phụ huynh đến tham quan trực tiếp tại trường để trải nghiệm chương trình học tại trường. Quý phụ huynh có thể liên hệ đến Phòng Tuyển Sinh của trường ISSP để đặt lịch tham quan hoặc tìm hiểu thêm về chương trình giảng dạy và học phí trường quốc tế ISSP thông qua 2 cách dưới đây:

Trên đây là những thông tin liên quan đến nội dung chương trình học tại Trường Tiểu Học Quốc Tế Saigon Pearl. Hy vọng sau khi đọc xong bài viết, quý phụ huynh sẽ có thêm được nhiều thông tin hữu ích về lộ trình học tập của con em mình.