menu
Admissions:
Tuyển sinh

Học phí Trường Quốc Tế ISSP

Học phí Bậc Mầm non và Tiểu học tại ISSP 2022 - 2023:

Học phí của trường chi trả cho chương trình học được thiết kế riêng cho học sinh ISSP, bao gồm:

  • Dụng cụ học tập
  • Các dịch vụ hỗ trợ học sinh, bao gồm: Chương trình bổ trợ Tiếng Anh (EAL), Chương trình hỗ trợ giáo dục đặc biệt (SEN) và các phúc lợi học đường.
  • Một số môn hoạt động ngoại khóa sau giờ học (ASA) và các chương trình thể thao Thiết bị công nghệ thông tin.
  • Dịch vụ hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh.

*Học phí của trường đã bao gồm tất cả thành phần nêu trên và không thể thay đổi hoặc chia nhỏ theo từng phần.

Dưới đây là phương án thanh toán áp dụng cho năm học 2022 - 2023. Học phí có thể được thanh toán hàng năm (1 lần thanh toán), mỗi học kỳ (2 lần thanh toán) hoặc mỗi kỳ (4 lần thanh toán). Quý phụ huynh có thể tải về tại đây.

Tất cả mức phí đều được tính theo đơn vị Việt Nam Đồng.

BẬC MẦM NONHỌC PHÍ HÀNG NĂM
Mầm Non 1 & 2 (Nửa Ngày)224,900,000
Mầm Non 1 & 2 (Cả Ngày)307,900,000
Mầm Non 3337,900,000
Mầm Non 4337,900,000
BẬC TIỂU HỌCHỌC PHÍ HÀNG NĂM
Mẫu Giáo337,900,000
Lớp 1 - 2505,500,000
Lớp 3 - 5505,600,000
BẬC MẦM NONKì 1 Kì 2
Mầm Non 1 & 2 (Nửa Ngày)115,800,000115,800,000
Mầm Non 1 & 2 (Cả Ngày)158,600,000158,600,000
Mầm Non 3174,000,000174,000,000
Mầm Non 4174,000,000174,000,000
Thanh toán trước ngày 01 tháng 07 năm 2022 (50%)Thanh toán trước ngày 01 tháng 12 năm 2022 (50%)
BẬC TIỂU HỌCKì 1Kì 2
Mẫu Giáo198,500,000198,500,000
Lớp 1 - 2260,300,000260,300,000
Lớp 3 - 5260,400,000260,400,000
Thanh toán trước ngày 01 tháng 07 năm 2022 (50%)Thanh toán trước ngày 01 tháng 12 năm 2022 (50%)
BẬC MẦM NONQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
Mầm Non 1 & 2 (Nửa Ngày)83,400,00059,600,00059,600,00035,800,000
Mầm Non 1 & 2 (Cả Ngày)114,200,00081,600,00081,600,00049,000,000
Mầm Non 3125,400,00089,500,00089,500,00053,700,000
Mầm Non 4125,400,00089,500,00089,500,00053,700,000
Thanh toán trước ngày 01 tháng 07 năm 2022 (35%)Thanh toán trước ngày 01 tháng 10 năm 2022 (25%)Thanh toán trước ngày 01 tháng 12 năm 2022 (25%)Thanh toán trước ngày 01 tháng 03 năm 2022 (15%)
BẬC TIỂU HỌCQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
Mẫu Giáo143,000,000102,200,000102,200,00061,300,000
Lớp 1 - 2187,500,000134,000,000134,000,00080,400,000
Lớp 3 - 5187,600,000134,000,000134,000,00080,400,000
Thanh toán trước ngày 01 tháng 07 năm 2022 (35%)Thanh toán trước ngày 01 tháng 10 năm 2022 (25%) Thanh toán trước ngày 01 tháng 12 năm 2022 (25%) Thanh toán trước ngày 01 tháng 03 năm 2023 (15%)

PHÍ GIỮ CHỖ ĐĂNG KÝ HỌC TIẾP 22,500,000 VND

Các học sinh ISSP hiện tại cần thanh toán phí đặt cọc đăng ký học tiếp 22,500,000 VND để giữ chỗ cho năm học tiếp theo vào khoảng tháng Ba hàng năm. Vào tháng Ba hoặc tháng Tư, Ban Giám Hiệu sẽ thông báo học phí cho năm học tiếp theo. Sau thời gian đó, hóa đơn học phí sẽ được gửi về cho tất cả gia đình đang theo học. Khoản tiền đã đặt cọc trước đó sẽ được khấu trừ vào phần tổng học phí.

Phí ghi danh 25,000,000 VNĐ
Phụ huynh đóng phí khi trường xác nhận có vị trí trống cho học sinh, và học sinh đáp ứng được yêu cầu về điều kiện nhập học và năng lực cảm xúc xã hội (theo chính sách tuyển sinh của ISSP). Phí này bao gồm chi phí cho các thủ tục hành chính cần thiết để xử lý đơn xin nhập học bao gồm: Các buổi phỏng vấn, phỏng vấn Tiếng Anh (nếu có), xem xét học bạ, xếp lớp, phân bổ môn học và sắp xếp thời khóa biểu. Đối với học sinh lần đầu tiên nhập học tại ISSP,  lệ phí này phải được thanh toán đầy đủ. Bất kỳ anh/ chị/ em tiếp theo trong gia đình sẽ được hưởng mức phí giảm 50% phí ghi danh. Phí ghi danh được thanh toán tại thời điểm nộp đơn xin nhập học và không được hoàn trả lại.

Phương án thanh toán
Phụ huynh tự thanh toán học phí (không phải công ty hỗ trợ) có thể lựa chọn một trong các phương án thanh toán sau: nguyên năm, theo học kỳ (2 lần/năm) hoặc theo quý (4 lần/năm). 

Chính sách ưu đãi học phí dành cho anh chị em ruột
Chính sách ưu đãi học phí cho anh chị em ruột dành cho những học sinh do gia đình tự thanh toán học phí, và chỉ áp dụng duy nhất cho học phí. Học sinh nhỏ tuổi thứ hai trong gia đình sẽ nhận được mức giảm học phí 5%. Học sinh nhỏ tuổi thứ ba trong gia đình sẽ nhận được mức giảm học phí 20%. Học sinh nhỏ tuổi thứ tư trong gia đình và tiếp sau đó sẽ nhận được mức giảm học phí 35%. Anh chị em từ những gia đình có con đang theo học tại bất cứ trường nào thuộc tập đoàn Cognita Việt Nam cũng được tính vào chương trình ưu đãi này tại ISSP.

Ưu đãi thanh toán học phí trước hạn
Nhà trường áp dụng mức ưu đãi 4% trên học phí nguyên năm nếu học phí này được thanh toán đầy đủ trước ngày 01/06/2022. Ưu đãi thanh toán học phí trước hạn được áp dụng trên học phí nguyên năm sau khi đã trừ đi ưu đãi học phí cho anh chị em và các khoản ưu đãi khác (nếu có).

HỌC TẠI NHÀ
Năm học này, cũng như bất kỳ năm nào khác, hình thức dạy học có thể thay đổi trong thời gian con Quý vị học tại trường.
Trong mọi trường hợp chính quyền địa phương có thể yêu cầu đóng cửa trường học trong những trường hợp đặc biệt không do lỗi của nhà trường (ví dụ: đại dịch toàn cầu, thiên tai, v.v.), hoặc nhà trường quyết định không tổ chức các lớp học tại trường do các nguyên nhân khách quan (hỏa hoạn, thiên tai, chiến tranh, khủng bố, v.v.) để đảm bảo an toàn của học sinh và giáo viên, nhà trường được phép chuyển đổi sang hình thức học trực tuyến (hay còn gọi là “học tại nhà”).
Việc học tại nhà sẽ do giáo viên đảm nhận một cách thiết thực, an toàn và bảo mật. Học tại nhà sẽ được thực hiện thông qua các kênh trực tuyến và nền tảng học tập theo quy định. 
Nhà trường cam kết duy trì chất lượng học tập cao khi có sự sắp xếp học tại nhà. Việc học trực tuyến này cũng sẽ được lưu lại để cho phép giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học sinh. Trách nhiệm của trường là chuẩn bị và cung cấp nội dung học tại nhà, trách nhiệm của phụ huynh là đảm bảo cho học sinh tham gia vào chương trình học tập tại nhà do nhà trường cung cấp.
Nhà trường cũng có thể quyết định tạm ngừng giảng dạy và sắp xếp lại thời gian giảng dạy thay vì tổ chức học tại nhà, với điều kiện nhà trường đảm bảo hoàn thành chương trình học. Trong những trường hợp ngoại lệ như vậy, nhà trường sẽ được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ giảng dạy đã cam kết với học sinh và phụ huynh, và học phí (toàn bộ hoặc một phần) sẽ không được hoàn trả nếu phụ huynh quyết định không cho học sinh tham gia học tại nhà và / hoặc thôi học trong giai đoạn này.

THỨ TỰ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN 
Trường hợp được ưu tiên đăng ký được xét theo các tiêu chí sau:

1.    Anh chị em của học sinh đã đăng ký.
2.    Học sinh hiện tại đang theo học một trường trong Tập đoàn Cognita.
3.    Con của nhân viên.
4.    Học sinh trước đây đã đăng ký học, với điều kiện lịch sử tín dụng và lịch sử tài chính tốt.
5.    Theo thứ tự hoàn tất đơn xin nhập học.