menu
Admissions:
Tuyển sinh

LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ Trường quốc tế Sài Gòn Pearl

Dưới đây là thông tin liên hệ chi tiết của Trường Quốc Tế Sài Gòn Pearl.

92 Nguyễn Hữu Cảnh,
Phường 22, Quận Bình Thạnh
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 (028) 2222 7788, Fax: (84-8) 2220 1790
Email: admissions@issp.edu.vn