Fraud Blocker Chương Trình Hoàn Toàn Bằng Tiếng Anh So Với Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ - ISSP
Zalo OA icon
aHR0cHM6Ly93d3cuaXNzcC5lZHUudm4vZmlsZXMvY2h1b25nLXRyaW5oLWhvYW4tdG9hbi1iYW5nLXRpZW5nLWFuaC1zby12b2ktY2h1b25nLXRyaW5oLWdpYW8tZHVjLXNvbmctbmd1LmpwZz9LZ2R6dWsybnptWTg0alFrU1pjckJKYndSZktQdmxEVw
November 25, 2021

Chương Trình Hoàn Toàn Bằng Tiếng Anh So Với Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ

Chúng ta cần lưu ý rằng khi mọi người đề cập đến một môi trường immersion tiếng Anh trong bối cảnh trường học quốc tế, nghĩa là họ muốn nhấn mạnh vào việc “đắm chìm toàn diện”. Đây là khi học sinh ở trong một môi trường giáo dục nơi ngôn ngữ duy nhất được sử dụng là ngôn ngữ mà họ đang cố gắng học.

Tiếng Anh hoàn toàn được coi là phương pháp học tiếng Anh tốt nhất. Tiếng Anh là một trong số nhiều ngôn ngữ đặc biệt khó học, phần lớn do các quy tắc ngữ pháp không nhất quán trong ngôn ngữ này. Các cá nhân đang theo học có thể nghĩ rằng mình đã nắm được tiếng Anh, và rồi đột nhiên sẽ bắt đầu vấp phải hàng tá các trường hợp ngoại lệ đối với những quy tắc đã học qua. Do đó, việc học immersion trở nên đặc biệt hiệu quả trong việc cung cấp các thực hành thiết yếu hàng ngày.

Trong gần nửa thế kỷ, nghiên cứu về giáo dục ngôn ngữ đã mang lại những lợi ích như thành tựu học tập, phát triển ngôn ngữ cùng khả năng đọc viết bằng hai ngôn ngữ trở lên và kỹ năng nhận thức nói chung.

Giáo dục song ngữ được định nghĩa là bao gồm tất cả các chương trình học nào sử dụng giáo trình bằng hai thứ tiếng. Theo một ý nghĩa mang tính lý thuyết hơn, đây là một chương trình giáo dục với mục tiêu cuối cùng là người tham gia phải hoàn toàn thông thạo tất cả các khía cạnh của cả hai ngôn ngữ như có thể nghe, nói, đọc và viết.

Định nghĩa về cách tiếp cận, phát triển, phối hợp song ngữ đã nhấn mạnh mục tiêu để trẻ có thể sử dụng trôi chảy đồng đều bằng cả hai ngôn ngữ. Trên thực tế, đây không phải là mục tiêu cho hầu hết các trường song ngữ K-12 tại Việt Nam. Thông thường hơn, các từ “chương trình song ngữ” là để mô tả một chương trình sẽ cung cấp kiến thức và nội dung học dưới hình thức ngôn ngữ chính của trẻ, trong khi xây dựng nền tảng sử dụng tiếng Anh lưu loát, để giúp trẻ hiểu rõ được sự chuyển hoá giữa hai ngôn ngữ. Tất cả các mô hình chương trình song ngữ đều sử dụng ngôn ngữ chính của học sinh, bổ sung thêm tiếng Anh đi kèm, sử dụng cho việc giảng dạy hiệu quả hơn. Các chương trình song ngữ ngắn hạn được thiết kế để hướng dẫn trẻ bằng cả hai ngôn ngữ nhằm tiến bộ trong học tập và chuẩn bị chuyển tiếp sang một lớp học với giáo viên bản ngữ tiếng Anh.

Nhiều chuyên gia khuyên rằng một học sinh nên tham gia ít nhất một năm học tiếng Anh trước khi tham gia chương trình học tiếng Anh immersion. Bí quyết của tất cả các trường học này là nên có một chương trình hỗ trợ ngôn ngữ bổ sung (EAL) bằng tiếng Anh. EAL đóng một vai trò quan trọng trong việc chào đón và hỗ trợ trẻ em từ nhiều nền tảng ngôn ngữ và văn hóa khác nhau.

Một chương trình EAL giúp trẻ học ngôn ngữ theo cách bao quát nhất có thể, để tất cả có thể đắm mình vào chương trình giảng dạy của trường và tham gia tích cực vào tất cả các khía cạnh của đời sống học đường. Cách tiếp cận này đảm bảo tính nhất quán và tiến trình của mỗi người học ngôn ngữ sẽ được theo dõi liên tục. Nhiều chương trình EAL sử dụng mô hình đánh giá WIDA và Sáu giai đoạn tiếp thu ngôn ngữ-thứ hai để xác định mức độ hỗ trợ mà một đứa trẻ sẽ nhận được.

Chương trình ưu đãi giới thiệu học sinh mới ISSP
Ưu đãi 10% học phí năm học 2024-2025