Fraud Blocker ISSP | HƯỚNG DẪN ĐỘ TUỔI VÀ LỚP HỌC | Trường Quốc Tế Saigon Pearl | Thành Phố Hồ Chí Minh - ISSP
Zalo OA icon

Hướng Dẫn Xếp Lớp Theo Độ Tuổi

Bảng tham chiếu xếp lớp theo độ tuổi của ISSP cũng tương tự như nhiều trường quốc tế khác trên toàn thế giới.

Dưới đây là bảng tham chiếu xếp lớp theo độ tuổi của ISSP cho năm học 2023 – 2024.

Độ tuổi Tuổi Xếp lớp tại ISSP
01/09/2021 – 28/02/2022 18 tháng + Mầm Non 1
01/09/2020 – 31/08/2021 2+ Mầm Non 2
01/09/2019 – 31/08/2020 3+ Mầm Non 3
01/09/2018 – 31/08/2019 4+ Mầm Non 4
01/09/2017 – 31/08/2018 5+ Mẫu Giáo
01/09/2016 – 31/08/2017 6+ Lớp 1
01/09/2015 – 31/08/2016 7+ Lớp 2
01/09/2014 – 31/08/2015 8+ Lớp 3
01/09/2013 – 31/08/2014 9+ Lớp 4
01/09/2012 – 31/08/2013 10+ Lớp 5
ISSP_1

Bảng tham chiếu xếp lớp theo chuẩn quốc tế:

Bảng tham chiếu này sẽ giúp gia đình so sánh được các cấp lớp giữa các quốc gia để ứng dụng cho quy trình tuyển sinh tại ISSP.

Vui lòng liên hệ với nhà trường để biết thêm chi tiết qua số điện thoại: +84 (028) 2222 7788 hoặc email admissions@issp.edu.vn. Phòng Tuyển Sinh của trường luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Tuổi trung bình ISSP Mỹ Anh Canada Úc Hàn Quốc Nhật Bản Việt Nam
1+ Mầm Non 1 Mầm Non Tiền Nhà Trẻ Nhà Trẻ Nhà Trẻ Nhà Trẻ
2+ Mầm Non 2 Mầm Non Tiền Nhà Trẻ Nhà Trẻ Nhà Trẻ Nhà Trẻ
3+ Mầm Non 3 Tiền Mẫu Giáo Nhà Trẻ Mẫu Giáo Nhỏ Mầm Non Mầm Non Lớp Mầm
4+ Mầm Non 4 Tiền Mẫu Giáo Mầm Non Tiền Mẫu Giáo Mầm Non Mầm Non Lớp Chồi
5+ Mẫu Giáo Mẫu Giáo Lớp 1 Mẫu Giáo Mẫu giáo Mẫu Giáo Mầm Non Lớp Lá
6+ Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 1 Lớp 1 Lớp 1 Lớp 1 Lớp 1
7+ Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 2
8+ Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 3
9+ Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 4
10+ Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 5

Tham gia cộng đồng trường

Lựa chọn một ngôi trường phù hợp là rất quan trọng cho tương lai của con