menu
Admissions:
Tuyển sinh

Hướng dẫn độ tuổi và lớp học tương ứng

Bảng tham chiếu độ tuổi theo quy định của chúng tôi cũng giống như nhiều trường Quốc tế khác trên toàn Thế giới. Dưới đây là bảng sắp xếp cấp bậc học của trường Quốc tế ISSP cho năm học 2021 - 2022.

Date of BirthAgeISSP Placement
01/09/2020 - 28/02/2021 18 months +Mầm Non 1
01/09/2019 - 31/08/2020 2 +Mầm Non 2
01/09/2018 - 31/08/2019 3 +Mầm Non 3
01/09/2017 - 31/08/2018 4+Mầm Non 4
01/09/2016 - 31/08/2017 5 +Mẫu Giáo
01/09/2015 - 31/08/2016 6 +Lớp 1
01/09/2014 - 31/08/2015 7 +Lớp 2
01/09/2013 - 31/08/2014 8 +Lớp 3
01/09/2012 - 31/08/2013 9 +Lớp 4
01/09/2011 - 31/08/201210 +Lớp 5

Bảng tham chiếu Cấp bậc học theo Quốc tế:

Bảng tham chiếu này sẽ giúp gia đình so sánh được cấp bậc học giữa các quốc gia cho con trẻ để ứng dụng cho quy trình tuyển sinh tại ISSP.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiest tại: +84 (028) 2222 7788 hoặc email admissions@issp.edu.vn. Đội ngũ Tuyển sinh của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Average AgeISSPUSAUnited KingdomCanadaAustraliaSouth KoreaJapanVietnam
1 +Early Years 1Pre-SchoolPre-NurseryNurseryNurseryNhà trẻ
2 +Early Years 2Pre-SchoolPre-NurseryNurseryNurseryNhà trẻ
3 +Early Years 3Pre-KindergartenNurseryJunior KindergartenPre-SchoolPre-SchoolLớp Mầm
4 +Early Years 4Pre-KindergartenReceptionPre-KindergartenPre-SchoolPre-SchoolLớp Chồi
5 +KindergartenKindergartenYear 1KindergartenPrepKindergartenPre-SchoolLớp Lá
6 +Grade 1Grade 1Year 2Grade 1Year 1Grade 1Grade 1Lớp 1
7 +Grade 2Grade 2Year 3Grade 2Year 2Grade 2Grade 2Lớp 2
8 +Grade 3Grade 3Year 4Grade 3Year 3Grade 3Grade 3Lớp 3
9 +Grade 4Grade 4Year 5Grade 4Year 4Grade 4Grade 4Lớp 4
10 +Grade 5Grade 5Year 6Grade 5Year 5Grade 5Grade 5Lớp 5