menu
Admissions:
Tuyển sinh

Gia đình Cognita

Về Cognita

Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl tự hào là một phần của đại gia đình trường học Cognita toàn cầu. Cognita là một tập đoàn đặc biệt gồm các trường học đa dạng nhưng được kết nối cùng nhau hợp lực trong một thế giới giáo dục đầy cảm hứng với một mục đích chung: xây dựng niềm tin và trao quyền cho các cá nhân để thành công.

Với khoảng 70 trường học ở Châu Âu, Châu Mỹ Latinh và Châu Á, chúng tôi có 5.000 nhân viên giảng dạy và hỗ trợ trong việc chăm sóc và giáo dục hơn 35.000 học sinh. Cùng nhau, các trường của chúng tôi đảm bảo rằng mỗi học sinh nhận được một nền giáo dục Cognita toàn diện:

  • Chúng tôi cung cấp chất lượng học tập xuất sắc
  • Chúng tôi phát triển tính cách
  • Chúng tôi nuôi dưỡng một quan điểm toàn cầu

 

Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl là một trong 3 trường Cognita tại Việt Nam, bên cạnh Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí MinhTrường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh American Academy.

 

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang web Cognita và kết nối với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội: