menu
Admissions:
Tuyển sinh

Tham gia

sự kiện của chúng tôi

Trường quốc tế Sài Gòn Pearl (ISSP) mời bạn và gia đình tham gia các sự kiện cộng đồng của chúng tôi. Dù bạn là người mới đến Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam hay đã sống ở đây một thời gian, sự kiện của chúng tôi là một cách tuyệt vời để bạn và gia đình trải nghiệm trường học và cộng đồng ISSP. Bạn có thể tham gia vào nhiều sự kiện tùy thích. Một số sự kiện được giới hạn cho các nhóm tuổi nhất định và chúng tôi khuyến khích bạn nên đăng ký trước để giữ chỗ vì số lượng có hạn.

 

Chúng tôi mong được chào đón bạn đến với cộng đồng ISSP!