menu
Admissions:
Tuyển sinh

Tầm nhìn và kim chỉ nam

Tôn chỉ giáo dục của Trường Quốc Tế Saigon Pearl là đảm bảo chất lượng giáo dục Hoa Kỳ cao nhất ở Châu Á cho con bạn

Sứ mệnh của chúng tôi

Trường Quốc tế Saigon Pearl cung cấp chương trình giảng dạy của Mỹ cho trẻ từ 18 tháng 11 tuổi. Cộng đồng của chúng tôi được hình thành dựa trên các giá trị nhằm tạo ra một môi trường đa văn hóa và thân thiện. Thông qua việc sử dụng tiếng Anh, học sinh của chúng tôi được nuôi dưỡng để đạt được thành tích học tập xuất sắc và trở thành những học sinh tự tin, được trang bị các kỹ năng sống cần thiết để trở thành những công dân kiểu mẫu toàn cầu.

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi phát triển nhiều cơ hội học tập cho mọi trẻ em thông qua việc giảng dạy tiếng Anh, giúp các em củng cố sự xuất sắc trong học tập trong một môi trường an toàn và thân thiện.

Giá trị của chúng tôi

  • Trung thực

  • Quan tâm

  • Tôn trọng

  • Trách nhiệm

  • Thông thái

Học sinh của chúng tôi là:

  • Người có tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề

  • Người giao tiếp hiệu quả

  • Người học trọn đời

  • Công dân toàn cầu có trách nhiệm với xã hội