menu
Admissions:
Tuyển sinh

Tầm nhìn và kim chỉ nam

Tôn chỉ giáo dục của chúng tôi là đảm bảo chất lượng giáo dục Quốc tế cao nhất ở Châu Á cho trẻ

Sứ mệnh của chúng tôi

ISSP là trường ứng cử viên Tú Tài Quốc Tế IB với văn hóa chăm sóc, nơi trẻ nhỏ xây dựng được kiến ​​thức và kỹ năng nền tảng; có niềm tin vào bản thân và được trao quyền để thành công.

Tầm nhìn của chúng tôi

ISSP đạt được Tầm nhìn của mình thông qua các cơ hội học tập được cá nhân hóa và gắn liền với thực tiễn nhằm nuôi dưỡng tình yêu học tập suốt đời cho trẻ nhỏ.

Các giá trị của chúng tôi

Các giá trị của chúng tôi là Trung thực, Tôn trọng, Trách nhiệm, Quan tâm và Thông thái. Các giá trị này phù hợp với mười tố chất tiêu biểu của học sinh học theo chương trình IB (Hồ sơ người học IB), với nhiệm vụ quan trọng là phát triển học sinh toàn diện các kỹ năng và đức tính để đóng góp cho xã hội và phát triển trong tương lai.

Giá trị của ISSP Hồ sơ người học IB-PYP
Tính trung thực: Học sinh ISSP phải trung thực và phát triển tính cách ngay thẳng trong suốt thời gian học tại trường. Được nuôi dưỡng trong một môi trường học tập an toàn, học sinh biết rằng các em sẽ được hỗ trợ trong suốt quá trình học của mình theo 'phương pháp phục hồi'. Có nguyên tắc, Biết suy ngẫm

Quan tâm: Thể hiện sự quan tâm và lòng trắc ẩn là một khía cạnh cơ bản trong các kỳ vọng của trường ISSP. Học sinh phải thể hiện sự quan tâm và lòng trắc ẩn thông qua cách đối xử với bạn cùng lứa, cộng đồng và đồ vật.

Biết quan tâm, Cởi mở, Có nguyên tắc

Tôn trọng: Học sinh phát triển kỹ năng tôn trọng người khác thông qua việc trau dồi tính chính trực và tinh thần trách nhiệm, chấp nhận và đánh giá cao sự khác biệt. Học sinh phát triển trong sự tôn trọng của các em đối với bản thân và mọi người xung quanh, cộng đồng và môi trường.

Biết quan tâm, Biết suy ngẫm

Trách nhiệm: Học sinh phát triển tinh thần trách nhiệm thông qua việc theo đuổi sở thích và đam mê cá nhân, cam kết học tập, sự xuất sắc của cá nhân, tính kiên trì và sức bật tinh thần. Tại ISSP, chúng tôi khuyến khích niềm đam mê học tập và tinh thần ham học hỏi của học sinh, đồng thời ca ngợi thành tích và nỗ lực của các em. Trong suốt thời gian học tại trường, học sinh được phát triển các kỹ năng để nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với việc học và hành vi của mình.

Cân bằng, Biết quan tâm, Giỏi giao tiếp

Thông thái: Tại ISSP, chúng tôi đánh giá cao sự tự tin, sáng tạo và đổi mới, khả năng lãnh đạo và chủ động, cũng như một nền giáo dục cân bằng và toàn diện. Các thành viên của cộng đồng có cơ hội thực hành sáng kiến và khả năng lãnh đạo; và trong quá trình này, sẽ phát triển sự thông thái của mình. Chúng tôi mong muốn tạo động lực để học sinh nỗ lực và khuyến khích sự tiến bộ trong học tập của các em trong quá trình chuyển đổi từ kiến thức đến hiểu biết, và sau đó là trí tuệ.

Hiểu biết, Ham học hỏi, Biết suy ngẫm, Cân bằng