menu
Admissions:
Tuyển sinh

Đội ngũ lãnh đạo

Giàu kinh nghiệm, đam mê và cống hiến để đạt đến sự xuất sắc. Đội ngũ Lãnh đạo học thuật tại ISSP mang đến một phương pháp tiếp cận phong phú và đa dạng.

Gặp gỡ Đội ngũ lãnh đạo ISSP

Lester Stephens

Hiệu trưởng

Lester Stephens

Trình độ:

 • Cử nhân Giáo dục, Đại học Massey
 • Văn bằng Giảng dạy, Cao đẳng Giáo dục Palmerston North

Tiffany Proctor

Hiệu phó trường

Tiffany Proctor

Trình độ:

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học, Cao đẳng North Georgia và Đại học Bang

Alpha Butil

Trưởng khối Mầm non

Alpha Butil

Trình độ:

 • Cử nhân Giáo dục Trung học (tiếng Anh), Đại học Bang Mindanao
 • Giấy phép Giáo viên được cấp bởi Ủy ban Quy chế Chuyên nghiệp
 • Văn bằng Mầm non Montessori, Viện Đào tạo Montitute Montessori
 • Chứng chỉ TESOL

Vicky Hinson

Trưởng khối Tiểu học cấp nhỏ

Vicky Hinson

Trình độ:

 • Cử nhân về Phát triển Con người, Nghiên cứu Gia đình và Giáo dục Mầm non, Đại học Bắc Texas
 • Giáo viên được chứng nhận, từ Mầm non đến Lớp 4, Cơ quan Giáo dục Texas
 • Chứng chỉ Giảng dạy bổ sung tiếng Anh

Nathan Bennetts

Upper Elementary Coordinator

Nathan Bennetts

Trình độ:

 • Cử nhân Địa lý Vật lý Chuyên ngành với Tiểu địa lý Nhân văn, Trường Cao đẳng Giáo dục Đại học Cheltenham và Gloucester
 • Văn bằng chứng nhận Giáo vie·: Giáo dục Mầm non và Tiểu học, Trường đào tạo Mầm non SCITT School Centred Initial Teacher Training, Đại học Cornwall

Elizabeth Hinson

Trưởng khối Bộ môn

Elizabeth Hinson

Trình độ:

 • Cử nhân Nghiên cứu Giải trí và Thư giãn, Đại học Bắc Texas
 • Giáo viên được Chứng nhận (Bang New Jersey) Lớp K-6, Giáo viên được Chứng nhận (Bang Texas) Lớp K-8
 • Chứng nhận Giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, Cơ quan Giáo dục Texas
 • Chứng nhận CELTA

Tran Ha

Trưởng nhóm Trợ giảng

Tran Ha

Trình độ:

 • Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Sư phạm TPHCM
 • Văn bằng giảng dạy, Cao đẳng Tesol toàn cầu
 • Leading Teacher Teams, Cognita Center for Leading and Learning

Kristin Wegner

Trưởng nhóm Hỗ trợ Học sinh

Kristin Wegner

Trình độ:

 • Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Đại học Wisconsin
 • Cử nhân Khoa học, Đại học Wisconsin
 • Giấy phép Giảng dạy, Sở Giáo dục Công cộng Wisconsin

Thuỳ Nguyễn

Trưởng nhóm MoET

Thuỳ Nguyễn

Chứng chỉ:

 • Cử nhân Sư phạm Mầm non, Đại học Sư phạm TP
 • Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Đại học Sư phạm TP
 • Chứng chỉ dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ