Keith Way
August 19, 2022

Keith Way

Cử nhân Nghệ thuật ngànhTruyền thông và Đa phương tiện Sáng tạo, Học viện Công nghệ Dundalk

Bằng cấp Giáo dục Tiểu học, Đại học Moreland

Chứng chỉ Giảng dạy của District of Columbia

Tư cách giáo viên đủ điều kiện: Giáo dục Tiểu học, Vương quốc Anh

Chứng chỉ TEFL

Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế