Trang chủ

Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl (ISSP) là trường Mầm non và Tiểu học đạt tiêu chuẩn Quốc tế dành cho học sinh từ 2 đến 11 tuổi và chuyển tiếp lên bậc Trung học tại Trường Quốc tế TP. Hồ Chí Minh - American Academy (ISHCMC-American Academy). Nhà trường luôn xem trọng việc xây dựng mối quan tâm chăm sóc tới từng học sinh.. xem thêm