menu
Admissions:
Tuyển sinh

CHÍNH SÁCH PHẢN HỒI Ý KIẾN

Tại ISSP, chúng tôi cam kết giải quyết các phản hồi ý kiến mà chúng tôi tiếp nhận một cách nhanh chóng và trong khả năng có thể. Chính sách này quy định cách cung cấp ý kiến phản hồi cho nhà trường và quy trình nhà trường xử lý phản hồi.

 

Ý kiến phản hồi có thể được cung cấp bởi các bên liên quan đến nhà trường như phụ huynh, người giám hộ, ông bà, cư dân sống cạnh trường, hoặc bất kỳ bên nào quan tâm đến các công việc của trường.

  • Phụ huynh có thể phản hồi ý kiến của mình tại ISSP Connect, đăng nhập bằng tên và mật khẩu do trường cung cấp.
  • Các bên liên quan khác không phải là phụ huynh có thể gửi phản hồi đến email: communications@issp.edu.vn