menu
Admissions:
Tuyển sinh

KẾT QUẢ HỌC TẬP

Hơn 80% học sinh ISSP đạt điểm Toán vượt cấp

Cho phép dữ liệu thời gian thực để học tập hiệu quả hơn

 

Được tạo ra bởi các nhà giáo dục dành cho các nhà giáo dục, các bài đánh giá Đo lường Tiến bộ Học tập® (MAP®) cung cấp dữ liệu chi tiết và hữu ích về mỗi giai đoạn học tập của mỗi đứa trẻ trên lộ trình học tập khác biệt của chúng. International School Saigon Pearl (ISSP) sử dụng bài kiểm tra MAP® trong môn đọc hiểu Tiếng Anh và Toán để xác định trình độ giảng dạy của mỗi học sinh và đo lường sự phát triển học tập trong suốt năm học và từ năm này sang năm khác. Có hai đợt kiểm tra sẽ diễn ra trong năm học, một lần vào mùa Thu và một lần vào mùa Xuân. Kết quả ISSP

80% + học sinh đạt môn Tiếng Anh và môn Toán vượt cấp, so với kết quả trên toàn thế giới trong bài kiểm tra MAP®.

 

 

Cách bài thử nghiệm MAP® hoạt động

MAP® là một bài kiểm tra trên máy tính, tự động điều chỉnh theo phản ứng của học sinh khi họ làm bài kiểm tra. Nếu học sinh trả lời đúng một câu hỏi, các em sẽ chuyển sang một câu hỏi khó hơn và nếu học sinh bỏ lỡ câu hỏi, bài kiểm tra sẽ cung cấp cho các em một câu hỏi đơn giản hơn. Bằng cách này, các bài kiểm tra MAP® là duy nhất ở chỗ chúng được điều chỉnh để phù hợp với trình độ học tập của mỗi học sinh. Do đó, mỗi học sinh đều có cơ hội thành công như nhau và duy trì thái độ tích cực đối với bài kiểm tra.

Dữ liệu MAP® được sử dụng trong trường học để có chỉ dẫn khác biệt cho mỗi học sinh. Điểm số RIT được cung cấp cho mỗi học sinh cho phép giáo viên xác định mức độ phát triển dựa trên tiêu chuẩn cho mỗi học sinh và do đó xây dựng mục tiêu học tập dựa trên bộ tiêu chuẩn tiếp theo phù hợp với từng cá nhân. Thông tin chi tiết hơn có tại địa chỉ trang web sau: www.nwea.org/products-services/computer-based-adaptive-assessments/map.