Fraud Blocker Teacher Archive - ISSP
Zalo OA icon

ISSP NEWS

Dhruv Kalakoti
August 19, 2022

Dhruv Kalakoti

 Chứng chỉ du lịch Chứng chỉ về Giáo dục ngoài trời Khóa huấn luyện giám sát viên và đánh giá hành trình mạo hiểm, – Duke Of Edinburg  Khóa học leo núi, NIM, Ấn Độ  Chứng chỉ Huấn luyện an toàn cho trẻ em  Chứng chỉ Sơ cứu và cấp cứu nhi khoa  Sơ cứu […] ... [Read more]
Fred Meneses
August 19, 2022

Fred Meneses

 MEd Giáo dục Đặc biệt, Đại học Philippines  Chứng chỉ về Giáo dục Bản địa, Đại học Công nghệ Queensland, Brisbane Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế ... [Read more]
Teachers
August 19, 2022

Jennifer Hodgson

Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Đại học Wisconsin Cử nhân Tâm lý học (chính) và Khoa học Hành vi (phụ) – Đại học McGill, Canada. Chứng chỉ về ‘Tư vấn Sức khỏe Hiện tại’ – KU LeuvenX Chứng chỉ về ‘Sự đồng cảm và Trí tuệ cảm xúc tại nơi làm việc’ – KU […] ... [Read more]
Teachers
August 19, 2022

Warren Bisset

Cử nhân Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao cho Thanh thiếu niên, Đại học Staffordshire ... [Read more]
Elizabeth Hinson
August 19, 2022

Elizabeth Hinson

Bằng Thạc sĩ về Giáo dục Tiểu học, Cao đẳng New Jersey Bằng Cử nhân về Nghiên cứu Giải trí và Thư giãn – Lập trình và Quản lý, Đại học Bắc Texas Chứng chỉ CELTA Chứng chỉ Giáo viên Tiểu bang Texas Chứng chỉ Giáo viên bang New Jersey Chứng chỉ Giảng dạy tiếng […] ... [Read more]
Elizabeth Hinson
August 19, 2022

Elizabeth Hinson

Bằng Thạc sĩ về Giáo dục Tiểu học, Bằng Cử nhân về Nghiên cứu Giải trí và Thư giãn – Lập trình và Quản lý, Đại học Bắc Texas Chứng chỉ CELTA Chứng chỉ Giáo viên Tiểu bang Texas Chứng chỉ Giáo viên bang New Jersey Chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ […] ... [Read more]
Trang Nguyen
August 19, 2022

Trang Nguyễn

 Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức Tú Tài Quốc tế ... [Read more]
Quyen Nguyen
August 19, 2022

Quyen Nguyen

Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Đại học sư phậm Thành phố Hồ Chí Minh Cao đẳng Sư phạm Mầm non, Cao đẳng sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ Hướng dẫn những năm đầu đời Chứng chỉ Triển khai chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Phần 1, Tổ Chức […] ... [Read more]
Thuy Pham
August 19, 2022

Thuỷ Phạm

Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  Chứng chỉ Trung Quốc, Bộ Giáo dục Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan)  Chứng chỉ Tiếng Anh, TRUNG TÂM LUYỆN THI TIẾNG ANH, Đại học Quốc gia TP.HCM Dạy tiếng Việt như một ngôn ngữ bổ sung, trường Việt ngữ (VLS) […] ... [Read more]
ISSP Parent Referral Programme
10% off tuition fee for AY 2024-2025