Tuyên Bố Về Đường Lối & Tầm Nhìn

Tầm nhìn

Tập thể Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl (ISSP) sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành Trường Quốc tế Mỹ hàng đầu ở Việt Nam, mang tới những trải nghiệm dạy và học tốt nhất. Chúng tôi thử thách mọi học sinh để bảo đảm các em đạt được tối đa khả năng của mình khi học tiếp lên Trường Trung học Cơ sở ISHCMC để chuẩn bị lấy bằng Tú tài Quốc tế (IB Diploma) hoặc vào Trường Trung học Cơ sở ISHCMC American Academy để chuẩn bị lấy bằng Trung học Mỹ. 

ISSP thử thách học sinh đạt được kết quả học tập xuất sắc thông qua chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ nghiêm ngặt, được dạy bằng Tiếng Anh và sử dụng những công nghệ hiện đại nhất hiện có. ISSP khuyến khích phục vụ cộng đồng, bổn phận công dân toàn cầu có trách nhiệm và sự phát triển toàn diện của từng cá nhân học sinh, với các giá trị Châu Á và Mỹ.

Tuyên bố về Đường lối

Chúng tôi sẽ theo đuổi triết lý của mình thông qua những Tuyên bố về Đường lối này.

Tại ISSP, chúng tôi sẽ: 

 • Duy trì tiêu chuẩn cao trong hoạt động, thành tích và tiến bộ học tập.
 • Tạo ra một môi trường học đường nơi học sinh cảm thấy an toàn và yên tâm để phát triển.
 • Đào tạo ra những học sinh nói được hai thứ tiếng, thành thạo Tiếng Anh và Tiếng Việt hoặc Tiếng Quan Thoại.
 • Khuyến khích học sinh trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm.
 • Truyền cho học sinh sự tự tin và nhiệt huyết để học tập cả đời.
 • Phát triển những thế hệ lãnh đạo trong tương lai với tư tưởng cách tân và tích cực.
 • Tán dương sự đa dạng, xây dựng sự hiểu biết và tôn trọng những nền văn hóa và các giá trị khác biệt.
 • Khuyến khích sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn đối với người khác và khuyến khích hành động dựa trên niềm tin.
 • Cung cấp nhiều nguồn hỗ trợ cho việc học, bao gồm chương trình Hỗ trợ cho Người học Tiếng Anh
 • (ELL), các khóa bồi dưỡng và kèm cặp để mỗi cá nhân đều có thể đạt được thành công.
 • Tuyển dụng, duy trì và phát triển chuyên môn cho những giáo viên quốc tế và giáo viên Mỹ hàng đầu.
 • Trở thành một tập thể sâu sắc và thấu đáo, tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn để định hướng thành công cho sự tiến bộ của chúng ta.
 • Tiếp tục phát triển một tập thể cởi mở, với những học sinh, phụ huynh và nhân viên vui vẻ và nhiệt huyết.