Browse by month

Current news

Latest articles

Họp Phụ Huynh Học Sinh Đầu Năm Học 2014-2015

08 August 2014

 Kính thưa quý phụ huynh và các em học sinh,

Tôi rất vui mừng chào đón quý phụ huynh cùng với các em học sinh trở lại trường Quốc tế Sài Gòn Pearl vào năm học 2014-2015!

Bão số 13

06 November 2013
Kính gửi phụ huynh,
 
Do chịu sự ảnh hưởng của cơn bão số 13, các trường học trong đó có trường ISSP sẽ phải đóng cửa sớm hơn hàng ngày.