Latest articles

29 April 2015

Họp Phụ Huynh Học Sinh Đầu Năm Học 2014-2015

08 August 2014

 Kính thưa quý phụ huynh và các em học sinh,

Tôi rất vui mừng chào đón quý phụ huynh cùng với các em học sinh trở lại trường Quốc tế Sài Gòn Pearl vào năm học 2014-2015!

Browse by month

Current news