Tiểu học

Chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ nghiêm ngặt, chú trọng vào việc cung cấp cho học sinh một sự giáo dục toàn diện

Từ 6 đến 11 tuổi - Lớp 1 đến lớp 5

Tại Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl, chúng tôi thực hiện một chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ nghiêm ngặt, dựa trên các tiêu chuẩn AERO (American Education Reaches Out). AERO đặt ra khuôn khổ về sự nhất quán của chương trình giảng dạy, cho phép chúng tôi thiết lập nên một hệ thống đánh giá chuẩn hóa, không thể thiếu cho tất cả các hoạt động dạy và học. Nó cho phép giáo viên đánh giá tiến bộ của từng học sinh để có thể hiểu rõ học lực của từng em và đặt ra những kế hoạch học tập cá nhân hóa.

Chương trình giảng dạy Tiểu Học của chúng tôi bao gồm bài giảng Tiếng Anh, Toán, Khoa Học, Nghiên cứu Xã hội, Nghệ thuật, Âm nhạc, Giáo dục Thể chất, Kỹ năng Đọc sách, Công nghệ và một chương trình giáo dục tương tác bằng iPad. Chúng tôi cung cấp một chương trình giáo dục cân bằng, trong một môi trường an toàn và hào hứng để mỗi học sinh có thể học tập và phát triển hết tiềm năng của mình.

Chúng tôi nhận thấy rằng mỗi học sinh đến với ngôi trường này đều là những cá thể riêng biệt, với những trải nghiệm, nền tảng, khả năng và sở thích độc đáo của riêng mình. Đội ngũ giáo viên khuyến khích sự thấu hiểu đa văn hóa và tạo ra sự khác biệt cho từng bài giảng để đáp ứng nhiều nhu cầu, nhiều khả năng và nhiều phong cách học khác nhau của mỗi học sinh.

Đánh giá và Thành tích

Thành tích của từng em sẽ được đánh giá liên tục. Giáo viên sử dụng nhiều kỹ thuật đánh giá khác nhau, bao gồm kiểm tra kiến thức và kỹ năng, quan sát, lập hồ sơ về hoạt động của học sinh, phân tích hoạt động thực hành và dự án. Thái độ, kỹ năng học tập, các mối quan hệ xã hội và nỗ lực đều được coi là những yếu tố quan trọng như nhau khi đánh giá sự phát triển toàn diện của một đứa trẻ.

Bài kiểm tra chuẩn hóa dùng để Đánh giá Tiến bộ Học tập (MAP) được thực hiện hai lần mỗi năm, vào mùa thu và mùa xuân. Bài kiểm tra MAP sẽ chấm điểm cho học sinh và báo cáo chi tiết trong vòng 24 giờ. Điều này cho phép giáo viên biết chính xác mỗi học sinh cần được giảng dạy thêm về môn nào theo thời gian thực tế, và nên chia nhóm học sinh như thế nào để có được động lực học tập hiệu quả hơn.