Nhà trẻ

Xây dựng nền tảng cho một thái độ học tập tích cực

Từ 2 đến 5 tuổi - Mẫu Giáo (EE) 2, 3, 4, Nhà trẻ

Trải nghiệm tới trường đầu tiên của trẻ em rất quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc học cả đời. Chương trình Những năm Đầu đời tại Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl (ISSP) là một trải nghiệm thích thú và vui vẻ cho con em quý vị, giúp tạo dựng nền móng cho một thái độ học tập tích cực trong cả sự nghiệp học hành và hơn thế nữa.

Trong bối cảnh học tập dựa trên khái niệm, chúng tôi sẽ cung cấp những trải nghiệm phong phú trong một môi trường an toàn và thoải mái, được dẫn dắt bởi một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, có chuyên môn về giáo dục Đầu đời cho Trẻ em.

Các hoạt động thực hành

Giáo viên của chúng tôi tạo cơ hội cho việc khám phá và học tập dựa trên thực tiễn. Họ tạo ra môi trường học tập chuyên biệt, cho phép trẻ em khám phá một hoạt động mới mỗi ngày, đó có thể là trò chơi với các khối hộp hoặc chơi trò đóng vai. Sự khám phá này giúp trẻ em phát triển kỹ năng vận động thô và vận động tinh; đồng thời, nâng cao khả năng tương tác xã hội. Trẻ em cũng tham gia vào các hoạt động thực hành trong lĩnh vực toán học để khám phá các mối quan hệ toán học, để học cách tìm hiểu và xác định các mẫu hình và giải quyết vấn đề.

Học sinh nhỏ tuổi tự tin

Tất cả các hoạt động đều được thiết kế để giúp học sinh trở thành những học sinh nhỏ tuổi tự tin, cởi mở trong giao tiếp và ham khám phá. Chúng tôi tạo dựng sự tự tin cho học sinh khi các em diễn đạt các ý tưởng của mình với người khác, thông qua những hoạt động phù hợp với mức độ phát triển của các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Chương trình của chúng tôi bao gồm toán, khoa học, nghiên cứu xã hội, ngôn ngữ và văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, giáo dục thể chất, kỹ năng thư viện và công nghệ.

Chơi mà học

Qua nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi biết rằng chơi là một công cụ tuyệt vời để học. Các trải nghiệm với cát, nước, các khối dựng, đóng kịch, đồ chơi trên bàn, vật liệu nghệ thuật, âm nhạc, trò chơi ngoài trời, máy tính và game đều góp phần vào sự phát triển của trẻ em. Các hoạt động vui chơi khuyến khích khả năng khám phá và thực nghiệm, kích thích sự tò mò và trí tưởng tượng, và hình thành khả năng giải quyết vấn đề cho trẻ em. Ngoài ra, vui chơi cũng cho trẻ em cơ hội được thực nghiệm ngôn ngữ và cộng tác với nhau.