Công nhận quốc tế

ISSP tự hào thông báo rằng trường chúng tôi vừa được The Western Association of Schools and Colleges (WASC) công nhận là ứng cử viên. WASC là một trong sáu hiệp hội công nhận các trường công lập và tư nhân, cao đẳng, và đại học có uy tín nhất tại Hoa Kỳ.

Các hoạt động kiểm định của WASC được tiến hành bởi ba uỷ ban:

  1. Uỷ ban công nhận cho các trường học.
  2. Uỷ ban công nhận cho cộng đồng và trường cao đẳng.
  3. Uỷ ban công nhận cho trường đại học.

Sự công nhận này nhằm bảo đảm bảo các trường học cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cao đồng thời nhằm hỗ trợ tất cả các học sinh đạt được thành tích cao trong học tập dựa trên các tiêu chí của WASC.